Vrije software en opensourcesoftware

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Vrije software en opensourcesoftware (Engels: free and open-source software, afgekort FOSS of F/OSS), de verzamelterm voor vrije software en opensourcesoftware, is software waarvan de licentie aan gebruikers het recht geeft om de software naar eigen inzicht te gebruiken, aan te passen, te verbeteren en de broncode inclusief aanpassingen te verspreiden doordat de broncode volledig vrij beschikbaar is. De Engelse term free and open-source software bevat het woord free (vrijheid). Om verwarring te voorkomen (het Engels heeft namelijk meerdere betekenissen voor free) wordt soms de term FLOSS gebruikt, waarbij de 'L' staat voor Libre (Frans voor "vrij"). Het benadrukt nog eens dat het bij vrije software draait om vrijheden en niet zozeer om kosten.

FOSS kan worden gezien als de tegenhanger van propriëtaire software, zoals commercial off-the-shelf (COTS) en shareware.