cover image

Waterput

put in de grond voor toegang tot water / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een waterput of ook wel waterwinput is meestal een gegraven of geboord gat in de grond om grondwater te kunnen gebruiken. Daarnaast bestaan er waterputten die tot doel hebben hemelwater te verzamelen (regenput). Ze dienen in de eerste plaats voor de voorziening van drinkwater.

Well_Netherlands_893028.jpg
Een waterput in Limburg (Nederland)
Faryab-_village_dug_well.JPG
Een waterput in Afghanistan
Waterput_-_Noordwijk.JPG
Waterput Nederhel te Noordwijk (Zuid-Holland), 17e eeuw, opgegraven in 1985
Studnia_malbork_01.jpg
Een waterput in Polen
Brondoorsnede_Q-Flow.JPG
Schema winningsput
DEU_Tiefenbronn_COA.svg
Put als symbool in de heraldiek, hier in het wapen van Tiefenbronn

Als het grondwater zich vlak onder de aardoppervlakte bevindt, wat meestal het geval is in vochtige omgevingen, is het grondwaterpeil door vrij eenvoudig graafwerk gemakkelijk te bereiken. De gegraven put wordt dan meestal ook ingesloten door bakstenen, zodat het gegraven gat over de hele lengte van de put smal kan blijven en ook niet instort als de grond zelf vochtiger wordt en dus minder vast. Zo'n put noemt men een welput. Meestal zijn ze een paar meter diep.

In de bergen stroomt het water langs de berghellingen naar beneden. Daar wordt het grondwater dan meestal door watervaste lagen van klei opgesloten. Als men dan in een vallei van zo'n berghelling een put graaft loopt het water de vallei in en loopt de put vol. Zo'n waterput noemt men dan ook wel "stromende grondwaterputten".

Oops something went wrong: