Een waterbekken, ook wel waterreservoir of waterberging, is een plek waar water (tijdelijk) wordt opgeslagen. Meestal gaat het om het bewaren van water voor toekomstig gebruik, maar het kan ook gaan om het gereguleerd afvoeren van water (zoals bergbezinkbassins in Nederland). Er kunnen verschillende doelen zijn voor toekomstig gebruik, zoals irrigatie, drinkwater, huishoudelijk gebruik (uitsparen van drinkwater) of het bevaarbaar houden van waterwegen. Er kunnen ook verschillende vormen zijn: het kan gaan om een open watervolume, zoals een stuwmeer, om een gebouw (zoals een watertoren voor drinkwater) of om een "simpele" regenton.

Oops something went wrong: