Weerstandlassen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Weerstandlassen is een elektrisch lasprocedé waarbij de twee te verbinden voorwerpen tegen elkaar aan worden gedrukt. Men laat een grote elektrische stroom door de twee voorwerpen lopen. Doordat de weerstand het hoogst is op het contactvlak, ontstaat daar een grote temperatuursverhoging waardoor het metaal in het contactvlak in een deegachtige toestand verandert of smelt. Er is geen beschermgas nodig, omdat er nagenoeg geen ruimte tussen de te lassen delen is waar zich zuurstof of andere voor de las nadelige stoffen kunnen bevinden. De lasspanning bij dit proces is slechts enkele volt maar de stroomsterkte kan oplopen tot 100.000 ampère.

De toegevoegde warmte wordt als volgt berekend:

Hierin is:

Q de toegevoegde warmte in joule (J)
I de stroomsterkte in ampère (A)
R de elektrische weerstand van de delen tussen de elektroden in ohm (Ω)
t de lastijd in seconde (s).

Uit bovenstaande formule is af te leiden dat de stroomsterkte de belangrijkste factor is bij het weerstandlassen, omdat die kwadratisch meetelt. Andere belangrijke parameters zijn lastijd, de elektrodedruk en de elektrodegeometrie. Het vlak op de elektroden waartussen het materiaal wordt ingeklemd moet een zekere oppervlakte hebben. Hierdoor wordt o.a. de lasdiameter bepaald.

Oops something went wrong: