cover image

Werelderfgoedlijst

lijst van werelderfgoed / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Werelderfgoedlijst is een lijst met werelderfgoed samengesteld door het Werelderfgoedcomité bij de UNESCO op voordracht van de aangesloten landen. De Overeenkomst voor het Werelderfgoed is door 191 van de 197 landen geratificeerd. Het Cultuurgoederenverdrag (Den Haag, 1954) lag aan de basis van UNESCO en de taken omtrent cultureel erfgoed en beschrijft de verantwoordelijkheden van UNESCO en de verdragsstaten ten aanzien van culturele objecten.

Quick facts: Werelderfgoedlijst, Type, Instantie, Opgerich...
Werelderfgoedlijst
Werelderfgoedlijst
Type Internationaal
Instantie UNESCO
Opgericht 1972
Status Online
URL (en) UNESCO's lijst van Werelderfgoed
Close

Sinds de 18e Buitengewone sessie van de Commissie voor het Werelderfgoed (2023) omvat het werelderfgoed 1157 goederen verspreid over 167 landen. Hiervan zijn 900 cultuurerfgoederen (C), 218 natuurerfgoederen (N) en 39 gemengde erfgoederen, die een combinatie van beide zijn (C/N). Er staan 55 werelderfgoederen op de lijst van bedreigd werelderfgoed, omdat ze als werelderfgoed gevaar lopen om in hun waarde aangetast te worden door bijvoorbeeld bebouwing, ontbossing, illegale activiteiten of oorlog. De grensoverschrijdende of transnationale werelderfgoedersites zijn gestegen tot 40 erkenningen.

Naast de onroerende werelderfgoederen heeft de UNESCO ook documenten en archieven aangemerkt als cultuurerfgoed. Deze staan op de werelderfgoedlijst voor documenten. Het immateriële werelderfgoed is door de UNESCO opgenomen in een aparte representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.