Wereldreligie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een wereldreligie is een religie die aanspraak maakt op een universele waarheid. Daardoor zijn deze niet gebonden aan een bepaalde omgeving of etniciteit en kunnen zij zich wijd verspreiden. Andere karakteristieken worden echter soms ook meegenomen in het classificeren van een religie als een wereldreligie, zoals het historisch of filosofisch belang en het 'georganiseerd zijn' van de betreffende religie.

P_religion.png

Er bestaan verschillende lijsten van wereldreligies. Een lijst van wereldreligies kan bepaalde vooroordelen van de samensteller(s) weergeven. Redenen hiervoor kunnen onder andere zijn dat aanhangers van een religie geneigd zijn hun eigen religie als een voorname religie te zien, en soms andere religies niet als (belangrijke) religie zien en erkennen.

Oops something went wrong: