Een werktitel is de voorlopige naam van een product of van een project dat nog in ontwikkeling is. Er zijn meer termen die in dezelfde betekenis worden gebruikt, zoals productie-titel (film) en codenaam (bijvoorbeeld Intel-chips). Uitgangspunt is, dat een product dat in ontwikkeling is meestal een naam of titel nodig heeft en dat je die naam niet meer moet veranderen tot het product is afgerond.

Vaak wordt een werktitel als zodanig gekozen. Soms wordt de werktitel geprolongeerd als definitieve titel. In andere gevallen wordt een beoogde titel gedegradeerd tot werktitel.

Oops something went wrong: