Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen

Belgische wet / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen (afkorting: VZW-wet) was tot 1 mei 2019 het wettelijke kader van de Belgische privaatrechtelijke rechtspersonen met een niet-commerciële doelstelling, met name:

Deze regeling werd ingrijpend gewijzigd en geprofessionaliseerd door de wijzigingswet van 2 mei 2002.

Oops something went wrong: