cover image

Wetenschap

studie en kennis / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en controleerbare menselijke kennis, het bijbehorende proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt verzameld.[1] Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en gewoonten (conventies) om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen.[2][3]

1911_Solvay_conference.jpg
Natuurkundigen tijdens de Solvayconferentie in 1911. Op de foto onder meer Hendrik Lorentz, Ernest Solvay, Marie Curie, Henri Poincaré, Ernest Rutherford, Heike Kamerlingh Onnes en Albert Einstein.
Met presentaties en debatten tijdens conferenties en symposia en met peer review bij wetenschappelijke publicaties werkt de wetenschappelijke gemeenschap aan het waarborgen van de kwaliteit van de wetenschap, haar methodes en interpretatie van resultaten.

Wetenschap en technologie zijn belangrijke onderdelen van de moderne geïndustrialiseerde samenleving.[4] Er wordt onderscheid gemaakt tussen fundamentele wetenschap en toegepaste wetenschap die gericht is op toepassing van kennis en beïnvloeding van de werkelijkheid. Er zijn combinaties mogelijk van fundamentele en toegepaste wetenschap.

Veel wetenschapbeoefenaren zijn het in grote lijnen eens over wat wetenschap moet zijn, al kunnen er tussen de vakgebieden en beroepspraktijken verschillen in interpretaties bestaan.[5]

Oops something went wrong: