Woordvorming

manier waarop woorden in een taal veranderen of gemaakt worden / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Woordvorming is de naam voor twee nauw gerelateerde begrippen uit de lexicologie:

  • Het ontstaan van geheel nieuwe woorden;
  • Een bepaalde verandering in de structuur van bestaande woorden, in het bijzonder in de manier waarop ze zijn opgebouwd uit morfemen.

Meestal gaat het om het tweede verschijnsel. Men spreekt dan ook van woordformatie. Ontlening van woorden uit een andere taal wordt in principe niet als woordvorming in de lenende taal beschouwd.

De morfologie houdt zich specifiek bezig met de manier waarop nieuwe woorden worden gevormd door middel van affixen.