Yoctoseconde

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een yoctoseconde is een quadriljoenste van een seconde (10−24 van een seconde of 1 ys). Het woord wordt gevormd door het voorvoegsel yocto, gevoegd bij de eenheid seconde. Men spreekt in het dagelijkse leven nooit van een yoctoseconde, omdat het extreem vele ordes van grootte kleiner is dan wat mensen kunnen waarnemen, zelfs met elektronische apparatuur. Deze eenheid wordt evenwel zelden aangewend in de scheikunde en de fysica. Deze tijd is onmogelijk te meten met elektronische hulpmiddelen. We kunnen maximaal een tijdsinterval van 1×108 ys waarnemen.

Table info: Kleinere eenheden, fac­tor, naam, sym­bool...
Kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−24 yoctoseconde ys
10−21 zeptoseconde zs
10−18 attoseconde as
10−15 femtoseconde fs
10−12 picoseconde ps
10−9 nanoseconde ns
10−6 microseconde µs
10−3 milliseconde ms
1 seconde s
103 kiloseconde ks
Close