cover image

Zeventien Provinciën

personele unie van onafhankelijke staten in de Nederlanden onder het Huis Habsburg / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Zeventien Provinciën was een term waarmee de Habsburgse Nederlanden tussen circa 1543 tot 1585 werden aangeduid. Nadat keizer Karel V in 1543 het hertogdom Gelre had ingelijfd, was er een min of meer aaneengesloten en afgerond geheel van landsheerlijkheden ontstaan.

Die_Niederlande_Nach_denen_XVII_Provincien_Eingetheilet_%28Zeventien_Provinci%C3%ABn%2C_17_Provinces%29_Gabriel_Bodenehr.jpg
Kaart van de Zeventien Provinciën, door Gabriel Bodenehr
Descriptio_Germaniae_Inferioris_Nederlanden_Map_by_Abraham_Ortelius_1573.jpg
Kaart van Abraham Ortelius uit 1573, een van de oudste kaarten met daarop de Nederlanden

Alleen in het zuidelijke deel vormden het prinsbisdom Luik en het abdijvorstendom Stavelot-Malmedy nog grote enclaves, verder waren er talrijke kleinere enclaves zoals Ravenstein en Culemborg, naast grensstreken zoals het Kamerijkse en heerlijkheid Borculo. Zij hoorden tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits.

Middels de Transactie van Augsburg (1548) en de Pragmatieke Sanctie (1549) werden dus de Habsburgse territoria gesmeed tot een politieke eenheid binnen de Bourgondische Kreits met een gemeenschappelijke erfopvolging onder het Huis Habsburg. Dit geheel van Nederlandse gewesten werd sindsdien ook wel aangeduid als 'de Zeventien Provinciën'.