cover image

Zilvernitraat

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Zilvernitraat (AgNO3) is het zilverzout van salpeterzuur. De stof komt voor als een kleurloze tot witte kristallijne vaste stof, die zeer goed oplosbaar is in water.

Quick facts: Zilvernitraat, Structuurformule en molecuulmo...
Zilvernitraat
Structuurformule en molecuulmodel
Silver-nitrate-2D.svg
Structuurformule van zilvernitraat
Silver_nitrate_crystals.jpg
Zilvernitraat-kristallen
Algemeen
Molecuulformule AgNO3
IUPAC-naam zilvernitraat
Molmassa 169,89 g/mol
SMILES
[N+](=O)([O-])[O-].[Ag+]
InChI
1/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
CAS-nummer 7761-88-8
EG-nummer 231-853-9
PubChem 24470
Beschrijving Kleurloze kristallen die grijs worden o.i.v. licht
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefMilieugevaarlijk
Gevaar[1]
H-zinnen H314 - H410[1]
EUH-zinnen geen
P-zinnen P220 - P273 - P280 - P305+P351+P338 - P310 - P501[1]
Opslag Bewaren in het donker (product is lichtgevoelig), verwijderd houden van hitte, vonken, open vlammen en brandbare producten
VN-nummer 1493
ADR-klasse klasse 5,1 PG II
MAC-waarde 0,01 mg/m³
LD50 (ratten) (oraal) 1173 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur kleurloos tot wit
Dichtheid 4,352 g/cm³
Smeltpunt 212 °C
Kookpunt (ontleedt) 440 °C
Oplosbaarheid in water 2160 g/L
Goed oplosbaar in water
Slecht oplosbaar in ethanol
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close