Zuidwesthoeks

dialect / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Zuidwesthoeks, soms ook kortweg Zuidhoeks genoemd, is een dialect van het Fries. Met naar schatting 58.000 sprekers is het een van de belangrijkste Friese dialecten.

L%C3%A2nkaart_lokaasje_S%C3%BAdwesthoeksk.PNG
Verspreiding van het Zuidwesthoeks.

Het Zuidwesthoeks wordt gesproken in wat men de Zuidwesthoek noemt, de streek die grofweg ten zuiden Bolsward en Sneek maar ten westen van Heerenveen ligt. Binnen deze streek worden nog twee andere dialecten gesproken, het Hindeloopers en het Stavorens, die niet tot het Zuidwesthoeks worden gerekend. Het Stavorens is een Stadsfries dialect en het Hindeloopers is een geïsoleerd en in veel opzichten conservatief dialect.

Hoewel het Zuidwesthoeks afwijkt van het Standaardfries, dat vooral op het Kleifries gebaseerd is, is het voor de meeste Friezen goed te verstaan. Het is in de lokale media ook geregeld te horen.