Østlandsk

From Wikipedia, the free encyclopedia

Østlandsk, østlandsmål, østlending eller østlandsdialekt er et samlebegrep som omfavner norske dialekter, i motsetning til standard østnorsk, som tales på Østlandet (Viken, Oslo, Innlandet og deler av Vestfold og Telemark). Sammen med trøndersk utgjør østlandsk hovedgruppen østnorsk.

Norwegian_dialects.PNG
Norge inndelt etter utbredelsen av fire dialektgrupper.

██ Vestlandsk

██ Østlandsk

██ Trøndersk

██ Nordnorsk

Kl%C3%B8yvd_infinitiv_in_Norwegian_Dialects.PNG
Kartet viser hvilke norske dialekter som har blitt påvirka av jamvektsloven. I det lyseblå området ender overvektsord på -e, mens jamvektsord ender på -a. I det mørkeblå området har overvektsord apokope, mens det er utstrakt bruk av jamning i jamvektsord.

Målmerker er tjukk L, jamvektsregelen, og ingen apokope i infinitiv. Som sådan kan østlandske talemål deles i to hovedretninger, hver med flere målfører, nemlig:

Oops something went wrong: