cover image

Aksjeselskap

selskapsform / From Wikipedia, the free encyclopedia

Et aksjeselskap er et selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser. Et aksjeselskap har en innbetalt aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som eierne har skutt inn. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor aksjonærene har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier (selskapsvedtektene kan spesifisere enkelte aksjer som stemmerettsløse, såkalte «B-aksjer»).

VOC.svg
Det nederlandske ostindiske kompani, som ble grunnlagt i 1602, var en banebrytende modell for aksjeselskap i den moderne kapitalismens fremvekst.[1][2] Selskapet blir ofte ansett å være verdens første permanent organiserte aksjeselskap, med en permanent aksjekapital og begrenset ansvar.[3][4][5][6][7][8][9]

Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret tilsetter daglig leder, i mange tilfeller kalt administrerende direktør, og holder oversikt over selskapets økonomi.