Baksystem

del av en programvare eller maskinvare som brukeren ikke interagerer direkte med / From Wikipedia, the free encyclopedia

Innen informatikk er et baksystem (engelsk: backend) en del av en programvare som har et utgangstrinn hvor det produseres et resultat. Baksystemer består vanligvis av programmeringsgrensesnitt (API-er), og kan noen ganger direkte interageres med via et kommandolinjegrensesnitt. Baksystemer er vanligvis usynlige for sluttbrukeren.

Brukere interagerer som regel ikke direkte med baksystemet, men i stedet med et forsystem (front end) gjennom grafisk brukergrensesnitt.

Utviklere skiller ofte på om de jobber med forsystem, baksystem eller begge deler (hele «stakken», såkalt fullstakk-utvikler).

Oops something went wrong: