cover image

Befolkningstetthet

From Wikipedia, the free encyclopedia

Befolkningstetthet er et geografisk og et demografisk uttrykk. Den kan vise graden av urbanitet i et område. Måles vanligvis i antall innbyggere per km² landareal. Man kan altså regne ut befolkningstetthet ved å ta antall innbyggere i et område og dele det på landarealet de bor på.

Population_density_with_key.png
Kart over befolkningstettheten i verden per 1994, fra NASA

For Norges del er oppgaven med å holde orden på dette lagt til Statistisk sentralbyrå.