Beleiring

militær omringing og avsperring av en by eller festning / From Wikipedia, the free encyclopedia

En beleiring er en militær aksjon som avskjærer en by, en befestning eller et landområde fra omverdenen. Hensikten er å erobre området, enten gjennom angrep eller utmattelse for eksempel som følge av mangel på vann, mat, medisiner eller ammunisjon.[1]

Artikkelen inngår i serien om

Militærhistorie

Napoleon_at_the_Great_St._Bernard_-_Jacques-Louis_David_-_Google_Cultural_Institute.jpg
Eraer

Prehistorisk

Oldtiden

Middelalderen

Tidlig moderne

1800-tallet

1900-tallet

Moderne

Krigføring

Sjøkrig

Luftkrig

Krigføring i rommet

Maktmidler

Atomkrig

Biologisk krigføring

Brannkrig

Kjemisk krigføring

Operasjonsformer

Manøverkrigføring

Utmattelseskrigføring

Asymmetrisk krigføring

Beleiring

Amfibisk krigføring

Alpin krigføring

SIBO

Skyttergravskrig

Geriljakrig

Lister

Liste over kriger

Liste over slag

Liste over beleiringer