Brannen i Flatanger 2014

lyngbrann / From Wikipedia, the free encyclopedia

Brannen i Flatanger 2014 var en lyngbrann som brøt ut om kvelden 27. januar 2014 og spredte seg svært raskt i sterk vind. Brannen krevde ingen menneskeliv, men ødela eller skadet 64 bygninger[1] – flere enn noen annen brann i Norge siden 1945. 23 av bygningene var bolighus eller fritidsboliger.[1] Brannen sved av ca. 15 km² og er i så måte den største i Norge siden skogbrannen i Froland 2008. Brannen gjorde skader for minst 150 mill. kr[2]. Flatanger-brannen var én av de tre i norsk målestokk svært store brannene i vest vinteren 2014. Både disse tre og mange mindre branner oppstod etter en langvarig (og for årstiden ekstrem) tørkeperiode, bl.a. i Lærdal og på Frøya.