Desimaltall

tall som inneholder komma / From Wikipedia, the free encyclopedia

Desimaltall er tall som er satt sammen av en heltallsdel og en fraksjonsdel.[1] Disse to delene er skilt med et desimalskilletegn. Et eksempel kan være tallet «49,90» der heltallsdelen er «49» og fraksjondelen er «90».

Denne artikkelen omhandler «desimaltall». Se titallsystemet for tall i «det desimale tallsystemet».

Sifrene i fraksjondelen kalles desimaler. Desimaler er altså det som i dagligtale kalles «tallene bak komma» eller «tallene til høyre for komma», i dette tilfelle 9 og 0.