cover image

Digital kalender

kalenderprogramvare som kan brukes til å holde styr på planlagte hendelser og avtaler / From Wikipedia, the free encyclopedia

En digital kalender er en programvare eller gruppevare med en kalender som kan brukes til å holde oversikt over planlagte hendelser og arrangement. Kalenderen kan også inneholde avtalebok, adressebok eller kontaktliste.

Tine_2.0_Calendar.png
En digital kalender i ukesvisning med 24-timersklokke.
Mozilla_calendar.PNG
En digital kalender i månedsvisning med ISO-ukenummer.

Vanlige funksjoner i digitale kalendere er at brukere kan:

  • Legge inn egne hendelser
  • Endre synligheten (hvorvidt hendelser, grupper av hendelser eller en hel kalender er privat, deles med utvalgte brukere/brukergrupper, eller er offentlig)
  • Abonnere på andre kalendere
  • Sette opp møter som kan deles eller hvor andre kan inviteres
  • Ulike muligheter for å sette opp påminnelser

Det finnes flere varianter av digitale kalendere. Enkelte av disse kan kobles sammen på tvers av leverandører. iCalendar-spesifikasjonen og tilhørende standarder har vært en hjørnestein for standardisering og interoperabilitet av programvare for kalendere på tvers av leverandører.