Figurteatret i Nordland (forkortet FiN; engelsk navn Nordland Visual Theater (NVT)) er et internasjonalt produksjonssenter for figurteater, med base i Stamsund i Lofoten, Nordland. Teatret ble etablert i 1991 og har en stab på 6 fast ansatte. Hvert år produseres 5-6 forestillinger i co-produksjon med profesjonelle scenekunstnere/grupper fra inn- og utland. Figurteatret administreres av Nordland Fylkeskommune[1][2]

FiN produserer ikke egne forestillinger, men bistår eksterne kompanier fra Norge og utlandet med å utvikle nye figurteaterforestillinger. Figurteatret holder til i et eget hus som rommer alle teaterets tekniske og administrative fasiliteter; forestillingssal, prøvesal. tekniske verksteder, systue og dukkeverksted.

Foretaket het tidligere Nordland Dukketeaterverksted, men skiftet navn til Figurteatret i Nordland med virkning fra 7. mars 1998.[1][3]