cover image

Fregatt

From Wikipedia, the free encyclopedia

En fregatt er et mellomstort krigsskip.

USS_Constitution_1997.jpg
USS «Constitution» fra 1794, verdens eneste gjenværende originale fregatt.

Betegnelsen har variert over tid, mest alminnelig er den brukt om mellomstore krigsskip. På 1700-tallet ble fregatter også brukt som handelsskip. Betegnelsen var skarpere definert i seilskutenes tid. Moderne skip som betegnes som fregatt kan variere fra nærmest slagskips størrelse, til korvetter. Det er derfor hensiktsmessig å skille seildrevne fregatter fra maskindrevne.