Fylkeskommune

regionalt forvaltningsnivå i Norge / From Wikipedia, the free encyclopedia

Fylkeskommune (nordsamisk: fylkkasuohkan eller fylkkagielda; sørsamisk: fylhkentjïelte; kvensk: fylkinkomuuni) er det regionale folkestyrte forvaltningsnivået i Norge. Fylkeskommunen har forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innen et fylke. Fylkeskommunen er underlagt politisk styring, med fylkestinget som øverste organ. Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere hvert fjerde år, ved kommune- og fylkestingsvalg.

Quick facts: Fylkeskommune, Tidligere navn , Oppgaver ...
Fylkeskommune
Tidligere navn Amtskommune (fram til 1919)
Oppgaver Videregående opplæring, tannhelse, kultur, regional planlegging og utvikling m.m.
Opprettet 1837
Lovhjemmel Formannskapslovene, 14. januar 1837
Forvaltningsområde fylke
Forvaltningsnivå Fylkeskommune
Land Norge
Close
Artikkelen inngår i serien om

Norske kommuner

Coat_of_arms_of_Norway.svg
Politisk

KommunelovenKommunestyreKommunevalgFormannskapOrdførerKommunal parlamentarisme

Historie

FormannskapsloveneKommunestrukturSkilsmissekommuneTidligere kommuner

Se også

Norges kommunerKommuneNorges fylkerFylkeskommuneKommunaldepartementetNorges politiske systemNorges historie

Fylkesordfører leder fylkestinget og er fylkeskommunens øverste leder. Fylkeskommunene kan styres enten etter formannskapsmodellen eller etter en parlamentarisk modell. Fylkesrådmannen er fylkeskommunens administrasjonssjef der hvor formannskapsmodellen benyttes, mens fylkesrådet leder administrasjonen i fylkeskommuner med parlamentarisk styring. Det er elleve fylkeskommuner i Norge, inkludert Oslo kommune, som både er primærkommune og fylkeskommune.

Den statlige administrasjonen i fylkene er Statsforvalteren, inntil 2021 kalt Fylkesmannen, som utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes og fylkeskommunens virksomhet innen sitt område, og er klageinstans for mange typer kommunale vedtak.