Gad Rausings pris

From Wikipedia, the free encyclopedia

Gad Rausings Pris för framstående humanistisk forskargärning er en årlig utmerkelse gitt til viktige nordiske bidragsytere til humanistisk-samfunnsfaglig vitenskap. Prisen forvaltes fra en stor donasjon i 2002, fra Birgit och Gad Rausings stiftelse for Humanistisk Forskning, og bestemmes av det svenske Kungl. Vitterhetsakademien.

Prisen deles ut av Kong Karl Gustav i Rikssalen på det svenske slott i Stockholm.