Grammatikk

From Wikipedia, the free encyclopedia

Grammatikk er studiet av reglene som gjelder et språk. Reglene som styrer et spesielt språk kalles språkets grammatikk.[1] Grammatikk er del av den generelle læren om språk (lingvistikk).

Undertemaer i moderne grammatikk er syntaks, fonologi, fonetikk, morfologi, semantikk, pragmatikk. Tradisjonell grammatikk inkluderer bare morfologi og syntaks.

Den deskriptive grammatikken kan deles inn i:

  • Synkron grammatikk
  • Diakron grammatikk