Grunnkretser i Telemark - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Grunnkretser i Telemark.

Grunnkretser i Telemark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet.

Grunnkretser i Telemark er liste over grunnkretser i kommuner i Telemark.

KNr Kommune Grunnkrets Navn
0805 Porsgrunn 08050101 Bjørkedal
0805 Porsgrunn 08050102 Oklungen nord
0805 Porsgrunn 08050103 Oklungen-Marka
0805 Porsgrunn 08050104 Lanner
0805 Porsgrunn 08050105 Langangen
0805 Porsgrunn 08050201 Valler-Moheim
0805 Porsgrunn 08050202 Enger-Trekanten
0805 Porsgrunn 08050203 Tveten nord
0805 Porsgrunn 08050204 Eidanger
0805 Porsgrunn 08050205 Tveten sør
0805 Porsgrunn 08050206 Nystrand
0805 Porsgrunn 08050207 Lillegården-Døvik
0805 Porsgrunn 08050208 Bergsbygda
0805 Porsgrunn 08050209 Bjønnes
0805 Porsgrunn 08050210 Øyene
0805 Porsgrunn 08050301 Ås-Stranda-Kjørholt
0805 Porsgrunn 08050302 Versvik-Rød
0805 Porsgrunn 08050303 Skjelsvikdalen
0805 Porsgrunn 08050304 Hvalsåsen
0805 Porsgrunn 08050305 Skrikaråsen
0805 Porsgrunn 08050306 Skjelsvik
0805 Porsgrunn 08050307 Brattås vest
0805 Porsgrunn 08050308 Brattås øst
0805 Porsgrunn 08050309 Løvsjø
0805 Porsgrunn 08050310 Brånan
0805 Porsgrunn 08050311 Valen
0805 Porsgrunn 08050312 Lundedalen
0805 Porsgrunn 08050313 Grava
0805 Porsgrunn 08050314 Lundeåsen
0805 Porsgrunn 08050315 Lunde
0805 Porsgrunn 08050316 Skoglia
0805 Porsgrunn 08050317 Skavrakåsen nord
0805 Porsgrunn 08050318 Skavrakåsen sør
0805 Porsgrunn 08050319 Kjørholt-Bakke
0805 Porsgrunn 08050320 Heistad
0805 Porsgrunn 08050401 Dalen
0805 Porsgrunn 08050402 Blekebakken
0805 Porsgrunn 08050403 Åsen
0805 Porsgrunn 08050404 Brevik sentrum
0805 Porsgrunn 08050405 Øya
0805 Porsgrunn 08050406 Sætre sør
0805 Porsgrunn 08050407 Sætre nord
0805 Porsgrunn 08050501 Herøya nord
0805 Porsgrunn 08050502 Klevstrand
0805 Porsgrunn 08050503 Herøya sør
0805 Porsgrunn 08050504 Bakke
0805 Porsgrunn 08050505 Jordet
0805 Porsgrunn 08050506 Herøyaåsen
0805 Porsgrunn 08050507 Mauråsen
0805 Porsgrunn 08050508 Skrapeklev
0805 Porsgrunn 08050601 Raskenlund
0805 Porsgrunn 08050602 Raskenlund sør
0805 Porsgrunn 08050603 Stridsklev nord
0805 Porsgrunn 08050604 Stridsklev øst
0805 Porsgrunn 08050605 Korpelia nord
0805 Porsgrunn 08050606 Stridsklev midtre
0805 Porsgrunn 08050607 Korpelia sør
0805 Porsgrunn 08050608 Stridsklev sentrum
0805 Porsgrunn 08050609 Hovholt
0805 Porsgrunn 08050610 Stridsklev sør
0805 Porsgrunn 08050611 Hovet sør
0805 Porsgrunn 08050612 Hovet midtre
0805 Porsgrunn 08050613 Hovet nord
0805 Porsgrunn 08050701 Rønningen midtre
0805 Porsgrunn 08050702 Grønli
0805 Porsgrunn 08050703 Skrukkerød
0805 Porsgrunn 08050704 Rønningen sør
0805 Porsgrunn 08050705 Flåtten nord
0805 Porsgrunn 08050801 Roligheten-Frednes
0805 Porsgrunn 08050802 Sundjordet nord
0805 Porsgrunn 08050803 Sundjordet sør
0805 Porsgrunn 08050804 Rønningen nord
0805 Porsgrunn 08050805 Frednes
0805 Porsgrunn 08050806 Jønholt
0805 Porsgrunn 08050807 Jønholtdalen
0805 Porsgrunn 08050808 Kirkehaugen
0805 Porsgrunn 08050809 St Hansåsen
0805 Porsgrunn 08050810 Bjørntvedtjordet
0805 Porsgrunn 08050811 Porsgrunn sentrum øst
0805 Porsgrunn 08050812 Hagebyen
0805 Porsgrunn 08050901 Bjørntvedt
0805 Porsgrunn 08050902 Myrene nord
0805 Porsgrunn 08050903 Myrene midtre
0805 Porsgrunn 08050904 Myrene sør
0805 Porsgrunn 08051001 Bråten
0805 Porsgrunn 08051002 Osebakken nord
0805 Porsgrunn 08051003 Borgåsen
0805 Porsgrunn 08051004 Sandtaket
0805 Porsgrunn 08051005 Liane
0805 Porsgrunn 08051006 Osebakken sør
0805 Porsgrunn 08051007 Hovenga nord
0805 Porsgrunn 08051008 Hovenga øst
0805 Porsgrunn 08051009 Hovenga sør
0805 Porsgrunn 08051010 Kjølnes
0805 Porsgrunn 08051011 Bjerketvedt
0805 Porsgrunn 08051101 Bjørndalen
0805 Porsgrunn 08051102 Fredbo
0805 Porsgrunn 08051103 Lahelle
0805 Porsgrunn 08051104 Sentrum nord
0805 Porsgrunn 08051105 Moldhaugen
0805 Porsgrunn 08051106 Sentrum sør
0805 Porsgrunn 08051107 Sentrum vest
0805 Porsgrunn 08051108 Skipperåsen
0805 Porsgrunn 08051109 Knardalstrand
0805 Porsgrunn 08051110 Knardalstrand nedre
0806 Skien 08060101 Bruene
0806 Skien 08060102 Hjellen
0806 Skien 08060103 Lundetoppen
0806 Skien 08060104 Mølla
0806 Skien 08060105 Sentrum
0806 Skien 08060106 Lundedalen
0806 Skien 08060107 Kverndalen
0806 Skien 08060108 Huken
0806 Skien 08060109 Duestien
0806 Skien 08060110 Vestre Brekkeby
0806 Skien 08060111 Banejordet
0806 Skien 08060112 Søndre Nylende
0806 Skien 08060113 Østre Brekkeby
0806 Skien 08060114 Nordre Nylende
0806 Skien 08060201 Falkumlia
0806 Skien 08060202 Nordre Falkum 1
0806 Skien 08060203 Nordre Falkum 2
0806 Skien 08060204 Falkumjordet
0806 Skien 08060205 Stevneplassen
0806 Skien 08060206 Østre Falkum
0806 Skien 08060207 Falkum
0806 Skien 08060208 Vatner Ring
0806 Skien 08060209 Fartangen
0806 Skien 08060210 Bakkestranda
0806 Skien 08060301 Bergsland
0806 Skien 08060302 Gyngehaven
0806 Skien 08060303 Brekke museum
0806 Skien 08060304 Bratsbergkleiva
0806 Skien 08060305 Brekkejordet
0806 Skien 08060306 Follestad
0806 Skien 08060307 Kleiva
0806 Skien 08060308 Doktorstykket
0806 Skien 08060309 Eikornrød
0806 Skien 08060401 Herkules
0806 Skien 08060402 Gimsøy
0806 Skien 08060403 Bukkeholmen
0806 Skien 08060404 Klosterøya
0806 Skien 08060405 Klosterfossen
0806 Skien 08060406 Kristiansro
0806 Skien 08060407 Minde
0806 Skien 08060408 Gråten
0806 Skien 08060501 Steinsrudsvingen
0806 Skien 08060502 Faråsen
0806 Skien 08060503 Faret
0806 Skien 08060504 Klosterskogen
0806 Skien 08060505 Gråtenmoen 1
0806 Skien 08060506 Gråtenmoen 2
0806 Skien 08060507 Gråtenmoen terrasse
0806 Skien 08060508 Gråtenmoen 3
0806 Skien 08060509 Gråtenmoen 4
0806 Skien 08060510 Huskebru
0806 Skien 08060511 Moflatekrysset
0806 Skien 08060512 Moflata
0806 Skien 08060513 Vindalsåsen
0806 Skien 08060514 Herkules idrettspark
0806 Skien 08060515 Hjemmetveitsveg
0806 Skien 08060516 Tamburlund
0806 Skien 08060601 Kjørbekkdalen
0806 Skien 08060602 Kjørbekkhøgda
0806 Skien 08060603 Raset
0806 Skien 08060604 Kjørbekk
0806 Skien 08060605 Rødmyr
0806 Skien 08060606 Skogplassene
0806 Skien 08060607 Larønningen
0806 Skien 08060701 Lyngbakken
0806 Skien 08060702 Nenset sandtak
0806 Skien 08060703 Nenset vest
0806 Skien 08060704 Nenset øst
0806 Skien 08060705 Sandaker
0806 Skien 08060706 Bjørntvedt
0806 Skien 08060801 Kongerød 1
0806 Skien 08060802 Bjørnstad
0806 Skien 08060803 Tolnes 1
0806 Skien 08060804 Tolnes 2
0806 Skien 08060805 Tolnes 3
0806 Skien 08060806 Rabben
0806 Skien 08060807 Nyberg
0806 Skien 08060808 Frydenlund
0806 Skien 08060809 Kongerød 4
0806 Skien 08060810 Kongerød 2
0806 Skien 08060811 Kongerød 3
0806 Skien 08060812 Klyve 4
0806 Skien 08060813 Klyveåsen
0806 Skien 08060814 Klyve 3
0806 Skien 08060815 Klyve 2
0806 Skien 08060816 Klyve 1
0806 Skien 08060817 Hulka
0806 Skien 08060818 Kverndammen
0806 Skien 08060819 Rugtvedt
0806 Skien 08060820 Nybergåsen
0806 Skien 08060901 Balsøya
0806 Skien 08060902 Flakvarp
0806 Skien 08060903 Findal
0806 Skien 08060904 Bolvik
0806 Skien 08060905 Gisholt
0806 Skien 08060906 Frønes
0806 Skien 08061001 Fjærekilen
0806 Skien 08061002 Dolva
0806 Skien 08061003 Børten
0806 Skien 08061004 Stavdal
0806 Skien 08061005 Bergan
0806 Skien 08061006 Geiteryggen
0806 Skien 08061101 Tangaråsen
0806 Skien 08061102 Åfoss
0806 Skien 08061103 Elset
0806 Skien 08061104 Ramberget
0806 Skien 08061105 Åfoss-Åsen
0806 Skien 08061201 Grøtsund
0806 Skien 08061202 Skotfoss bruk
0806 Skien 08061203 Nedre Skotfoss
0806 Skien 08061204 Øvre Skotfoss
0806 Skien 08061205 Kastet
0806 Skien 08061206 Granheimåsen
0806 Skien 08061207 Omdal
0806 Skien 08061208 Dalsbygda
0806 Skien 08061301 Einaren
0806 Skien 08061302 Nyhus
0806 Skien 08061303 Heikleiv
0806 Skien 08061304 Meierkollen
0806 Skien 08061401 Kjempa
0806 Skien 08061402 Vadrettet
0806 Skien 08061403 Strømdal
0806 Skien 08061404 Strømdalåsen
0806 Skien 08061405 Strømdaljordet
0806 Skien 08061406 Skrubbehavna
0806 Skien 08061407 Gulset
0806 Skien 08061408 Søndre Hyniveg
0806 Skien 08061409 Stigeråsen
0806 Skien 08061410 Skotten
0806 Skien 08061411 Plassane
0806 Skien 08061412 Nygårdåsen
0806 Skien 08061413 Lundeåsen
0806 Skien 08061414 Uglevegen
0806 Skien 08061415 Fugleleiken
0806 Skien 08061416 Røymyr
0806 Skien 08061417 Øvre Maihaugen
0806 Skien 08061418 Nedre Maihaugen
0806 Skien 08061419 Nordre Hyniveg
0806 Skien 08061420 Salmakerdammen
0806 Skien 08061421 Ravnåsen
0806 Skien 08061422 Gulsetlia
0806 Skien 08061423 Strømdalkåsa
0806 Skien 08061501 Århusvegen
0806 Skien 08061502 Mæla
0806 Skien 08061503 Søndre Venstøp
0806 Skien 08061504 Nordre Venstøp
0806 Skien 08061505 Fossum
0806 Skien 08061506 Ulvsvatn
0806 Skien 08061601 Geitebu
0806 Skien 08061602 Nisterud
0806 Skien 08061603 Ås
0806 Skien 08061604 Valebø
0806 Skien 08061605 Mo
0806 Skien 08061606 Luksefjell
0806 Skien 08061701 Risinglia
0806 Skien 08061702 Limi
0806 Skien 08061703 Grini
0806 Skien 08061704 Jønnevall
0806 Skien 08061705 Skrehelle
0806 Skien 08061707 Eriksrød
0806 Skien 08061801 Lagmannshøgda
0806 Skien 08061802 Nordre Frogner
0806 Skien 08061803 Frogner
0806 Skien 08061804 Bratsbergkrysset
0806 Skien 08061805 Kalkovnen
0806 Skien 08061806 Bratsberg
0806 Skien 08061807 Nordre Bølehøgda
0806 Skien 08061808 Bøle
0806 Skien 08061809 Søndre Bølehøgda
0806 Skien 08061810 Ballestad
0806 Skien 08061811 Rustan
0806 Skien 08061812 Kikut
0806 Skien 08061813 Frognerlia
0806 Skien 08061814 Frogneralleen
0806 Skien 08061901 Borgestadholmen
0806 Skien 08061902 Menstad
0806 Skien 08061903 Borgestad
0806 Skien 08061904 Åkre
0806 Skien 08061905 Borgåsen
0806 Skien 08061906 Ris
0807 Notodden 08070101 Busnes/Rudsgrend
0807 Notodden 08070102 Tinnoset
0807 Notodden 08070103 Nisi
0807 Notodden 08070104 Bøen/Brekke
0807 Notodden 08070105 Håve
0807 Notodden 08070106 Årlifoss
0807 Notodden 08070107 Folsland
0807 Notodden 08070108 Bolkesjø
0807 Notodden 08070201 Sauar
0807 Notodden 08070202 Åse
0807 Notodden 08070203 Tveiten
0807 Notodden 08070204 Seljord
0807 Notodden 08070205 Håberg
0807 Notodden 08070206 Stivi
0807 Notodden 08070207 Holla
0807 Notodden 08070208 Rygi
0807 Notodden 08070209 Skilrud
0807 Notodden 08070210 Sem
0807 Notodden 08070211 Hustveit
0807 Notodden 08070212 Yli
0807 Notodden 08070213 Strand
0807 Notodden 08070301 Tinnes 1
0807 Notodden 08070302 Tinnes 2
0807 Notodden 08070303 Meaksmoen
0807 Notodden 08070304 Anundskås
0807 Notodden 08070305 Sagafoss
0807 Notodden 08070401 Lisleherad
0807 Notodden 08070402 Svelgfoss
0807 Notodden 08070403 Nordre Skogen
0807 Notodden 08070404 Søndre Skogen
0807 Notodden 08070405 Kasinmoen/Lien
0807 Notodden 08070406 Skoleområdet
0807 Notodden 08070407 Lienveien
0807 Notodden 08070408 Sætre
0807 Notodden 08070409 Høibødalen
0807 Notodden 08070410 Høibøkåsa
0807 Notodden 08070411 Høibøjordet
0807 Notodden 08070501 Sentrum sør
0807 Notodden 08070502 Sentrum nord
0807 Notodden 08070503 Hvåla
0807 Notodden 08070504 Tinnebyen
0807 Notodden 08070505 Tinne
0807 Notodden 08070506 Tveiten sør
0807 Notodden 08070507 Tveiten nord
0807 Notodden 08070508 Ramberg
0807 Notodden 08070601 Høgås nedre
0807 Notodden 08070602 Høgås midtre
0807 Notodden 08070603 Høgås øvre
0807 Notodden 08070604 Nybuåsen
0811 Siljan 08110101 Grorud
0811 Siljan 08110102 Oppdalen
0811 Siljan 08110103 Skilbred/Holte
0811 Siljan 08110104 Bakkane/Solvika
0811 Siljan 08110105 Kløverød
0811 Siljan 08110106 Øverbø
0811 Siljan 08110107 Gurholt
0811 Siljan 08110108 Serkland
0811 Siljan 08110109 Austad/Moholt
0814 Bamble 08140101 Herre
0814 Bamble 08140201 Asdal
0814 Bamble 08140202 Torsdal-Nenset
0814 Bamble 08140203 Findal
0814 Bamble 08140204 Omborsnes
0814 Bamble 08140205 Stein
0814 Bamble 08140301 Stathelle
0814 Bamble 08140302 Krabberødstrand
0814 Bamble 08140303 Krabberød
0814 Bamble 08140304 Eikstrand
0814 Bamble 08140305 Eik
0814 Bamble 08140306 Grasmyr
0814 Bamble 08140401 Vaterland
0814 Bamble 08140402 Sota
0814 Bamble 08140403 Slaattenes
0814 Bamble 08140404 Skarpenord
0814 Bamble 08140405 Fagerheim
0814 Bamble 08140406 Nustad
0814 Bamble 08140501 Rørholt
0814 Bamble 08140502 Dørdal
0814 Bamble 08140503 Bleikelia
0814 Bamble 08140504 Rønholt
0814 Bamble 08140505 Valle
0814 Bamble 08140506 Kjørstad
0814 Bamble 08140507 Brevikstrand
0815 Kragerø 08150101 Kjølebrønd/Lindheim
0815 Kragerø 08150102 Mo
0815 Kragerø 08150103 Levang
0815 Kragerø 08150104 Støle
0815 Kragerø 08150105 Myra
0815 Kragerø 08150201 Kil
0815 Kragerø 08150202 Sannidal
0815 Kragerø 08150203 Vadfoss
0815 Kragerø 08150204 Aarø
0815 Kragerø 08150205 Holtane
0815 Kragerø 08150206 Farsjø
0815 Kragerø 08150301 Helle
0815 Kragerø 08150302 Skarbo
0815 Kragerø 08150303 Fossing
0815 Kragerø 08150304 Langøy/Gumøy
0815 Kragerø 08150305 Jomfruland
0815 Kragerø 08150306 Bråtøy/Skåtøy/Bærøy
0815 Kragerø 08150401 Tåtøy/Furuholmen
0815 Kragerø 08150402 Rørvik
0815 Kragerø 08150403 Nordre Kalstad
0815 Kragerø 08150404 Kalstad/Frydensborg
0815 Kragerø 08150405 Kalstadkilen
0815 Kragerø 08150406 Valberg
0815 Kragerø 08150501 Øya
0815 Kragerø 08150502 Hovedbyen
0815 Kragerø 08150503 Havna/Smedsbukta
0815 Kragerø 08150504 Løkka/Ths.heia
0815 Kragerø 08150505 Bjørnebyen
0815 Kragerø 08150506 Bakken/Tangen
0817 Drangedal 08170101 Bustrak
0817 Drangedal 08170102 Lia
0817 Drangedal 08170103
0817 Drangedal 08170104 Lone
0817 Drangedal 08170105 Tørdal
0817 Drangedal 08170106 Homleid
0817 Drangedal 08170201 Singusdal
0817 Drangedal 08170202 Åkre/Sætre
0817 Drangedal 08170203 Nakksjø
0817 Drangedal 08170204 Tveit
0817 Drangedal 08170205 Oseid
0817 Drangedal 08170206 Solberg
0817 Drangedal 08170207 Preststranda
0817 Drangedal 08170208 Tørnes
0817 Drangedal 08170209 Voje
0817 Drangedal 08170210 Straume
0817 Drangedal 08170211 Henneseid
0817 Drangedal 08170212 Sannes
0817 Drangedal 08170301 Vefall
0817 Drangedal 08170302 Helldøla
0817 Drangedal 08170303 Neslandsvatn
0817 Drangedal 08170304 Brodsjø
0819 Nome 08190101 Ulsnes/Røimål
0819 Nome 08190102 Flåm
0819 Nome 08190103 Kleppe
0819 Nome 08190104 Svenseid
0819 Nome 08190105 Funnemark
0819 Nome 08190106 Lunde kyrkje
0819 Nome 08190107 Stokken
0819 Nome 08190108 Kjeldal
0819 Nome 08190109 Hanto
0819 Nome 08190110 Bjerva
0819 Nome 08190111 Landsmarka
0819 Nome 08190201 Sandnes
0819 Nome 08190202 Dagsrud
0819 Nome 08190203 Heisholt
0819 Nome 08190204 Holla gård
0819 Nome 08190205 Ulefoss
0819 Nome 08190301 Fen
0819 Nome 08190302 Kolstad
0819 Nome 08190303 Hjelset
0821 08210101 Øvre Bø
0821 08210102 Forberg 1
0821 08210103 Verpe
0821 08210104 Vreim
0821 08210105 Oterholt
0821 08210106 Folkestad 1
0821 08210107 Folkestad 2
0821 08210108 Vatnar
0821 08210109 Valen
0821 08210201 Eikjabygda 1
0821 08210202
0821 08210203 Langkåshaugen 2
0821 08210204 Sandvin/Røysum/Lia
0821 08210205 Breisås 1
0821 08210206 Breisås 2
0821 08210207 Breisås/Borgja
0821 08210208 Flatin
0821 08210209 Langkåshaugen 1
0821 08210210 Eikjabygda 2
0821 08210211 Forberg 2
0822 Sauherad 08220101 Klevar
0822 Sauherad 08220102 Andgard
0822 Sauherad 08220103 Hjuksebø
0822 Sauherad 08220104 Sunds
0822 Sauherad 08220105 Nordagutu
0822 Sauherad 08220106 Moen
0822 Sauherad 08220107 Haukvik
0822 Sauherad 08220108 Jonsås
0822 Sauherad 08220109 Sauar
0822 Sauherad 08220201 Sætersbø
0822 Sauherad 08220202 Gvarv vest
0822 Sauherad 08220203 Stranna
0822 Sauherad 08220204 Gvarv øst
0822 Sauherad 08220205 Gunnheim
0822 Sauherad 08220206 Flåthaug
0822 Sauherad 08220207 Nes
0826 Tinn 08260101 Øverbakke-Urdalen
0826 Tinn 08260102 Fosso
0826 Tinn 08260103 Bergli
0826 Tinn 08260104 Oppbygdi
0826 Tinn 08260105 Heia
0826 Tinn 08260106 Austbygde
0826 Tinn 08260107 Haukås
0826 Tinn 08260108 Lurås
0826 Tinn 08260109 Tessungdalen
0826 Tinn 08260110 Sandsetdalen
0826 Tinn 08260201 Marum
0826 Tinn 08260202 Gauset
0826 Tinn 08260203 Gjøystdal
0826 Tinn 08260204 Ullern
0826 Tinn 08260205 Miland øst
0826 Tinn 08260206 Miland vest
0826 Tinn 08260207 Rollag
0826 Tinn 08260208 Kalhovd
0826 Tinn 08260301 Haddeland
0826 Tinn 08260302 Dale
0826 Tinn 08260303 Tverrgrot
0826 Tinn 08260304 Bjørkhaug
0826 Tinn 08260305 Tveito
0826 Tinn 08260306 Ingolfsland
0826 Tinn 08260307 Rjukan kirke
0826 Tinn 08260308 Bøen-nordre
0826 Tinn 08260309 Bøen-søndre
0826 Tinn 08260310 Sølvolden-Krosso
0826 Tinn 08260311 Svadde
0826 Tinn 08260312 Mæland-Såheim
0826 Tinn 08260313 Veset
0826 Tinn 08260314 Våer
0826 Tinn 08260315 Gvepseborg
0826 Tinn 08260316 Svineroi
0826 Tinn 08260317 Gausdalen
0826 Tinn 08260318 Frøystul
0826 Tinn 08260319 Hjerdalen
0827 Hjartdal 08270101 Hjartdal
0827 Hjartdal 08270102 Kvammen
0827 Hjartdal 08270103 Lonar
0827 Hjartdal 08270104 Midtbygda Sauland
0827 Hjartdal 08270105 Landsverk
0827 Hjartdal 08270106 Hovde/Sønderland
0827 Hjartdal 08270107 Tuddal/Bondal
0827 Hjartdal 08270108 Kovedalen
0827 Hjartdal 08270109 Bjordøla
0828 Seljord 08280101 Seljord sentrum-syd for riksveg
0828 Seljord 08280102 Seljord sentrum-nord for riksveg
0828 Seljord 08280103 Bjørgesida/Manheim
0828 Seljord 08280104 Vefald/Brekke
0828 Seljord 08280105 Garvik
0828 Seljord 08280106 Dale/Napastå/Jamgrav
0828 Seljord 08280107 Nordbygda
0828 Seljord 08280108 Krokan
0828 Seljord 08280201 Flatdal
0828 Seljord 08280202 Svartdal
0828 Seljord 08280203 Mandal
0828 Seljord 08280301 Langlim
0828 Seljord 08280302 Dyrlandsdalen
0828 Seljord 08280303 Kyrkjemoen
0828 Seljord 08280304 Skori
0829 Kviteseid 08290101 Lislekaas
0829 Kviteseid 08290102 Straumsnes
0829 Kviteseid 08290103 Søndre Vråvatn
0829 Kviteseid 08290104 Sinnes
0829 Kviteseid 08290105 Tveitgrend
0829 Kviteseid 08290106 Lundevall
0829 Kviteseid 08290107 Dalane
0829 Kviteseid 08290108 Ytre Morgedal
0829 Kviteseid 08290109 Nordre Morgedal
0829 Kviteseid 08290110 Ordal
0829 Kviteseid 08290111 Brunkeberg
0829 Kviteseid 08290112 Kviteseid sentrum
0829 Kviteseid 08290113 Haukom
0829 Kviteseid 08290114 Åsgrend
0829 Kviteseid 08290115 Setfløt
0829 Kviteseid 08290116 Fjågesund
0829 Kviteseid 08290117 Kilen
0830 Nissedal 08300101 Nordre Nissedal
0830 Nissedal 08300102 Nissedal
0830 Nissedal 08300103 Fjone
0830 Nissedal 08300104 Tveit
0830 Nissedal 08300105 Homme/Heimdal
0830 Nissedal 08300106 Tjønnefoss
0830 Nissedal 08300107 Haugsjåsund/Espestøl
0830 Nissedal 08300108 Felle
0831 Fyresdal 08310101 Vik-Fardal
0831 Fyresdal 08310102 Breivik-Birtedalen
0831 Fyresdal 08310103 Valebjørg-Kilegrend
0831 Fyresdal 08310104 Momrak
0831 Fyresdal 08310105 Sørbygda
0831 Fyresdal 08310106 Sentrum
0831 Fyresdal 08310107 Hegglandsgrend
0831 Fyresdal 08310108 Åsland-Kleivgrend
0831 Fyresdal 08310109 Veum-Fjellgardane
0831 Fyresdal 08310110 Hauggrend
0833 Tokke 08330101 Byrte
0833 Tokke 08330102 Mo
0833 Tokke 08330103 Midjås
0833 Tokke 08330104 Vistad
0833 Tokke 08330105 Dalen
0833 Tokke 08330106 Eidsborg/Gøytil/Omdal
0833 Tokke 08330107 Ofte/Hovden
0833 Tokke 08330108 Kvål/Fjellet
0833 Tokke 08330109 Smørklepp/Tveiten
0833 Tokke 08330110 Håtveit
0833 Tokke 08330111 Eik
0833 Tokke 08330112 Eikland
0833 Tokke 08330113 Nordbygdi
0833 Tokke 08330114 Kyrkjebø
0833 Tokke 08330115 Åmdalsverk
0833 Tokke 08330116 Skafsåheia
0833 Tokke 08330117 Frolands- og Byrteheiane
0834 Vinje 08340101 Nesland nedre
0834 Vinje 08340102 Mannås/Åbø
0834 Vinje 08340103 Hylland
0834 Vinje 08340104 Kostveit
0834 Vinje 08340105 Særensgrend
0834 Vinje 08340106 Bøgrend
0834 Vinje 08340107 Smørklepp
0834 Vinje 08340108 Grungedal
0834 Vinje 08340109 Edland
0834 Vinje 08340110 Haukelid
0834 Vinje 08340111 Vestheiane
0834 Vinje 08340112 Vågslid
0834 Vinje 08340113 Songa vest
0834 Vinje 08340201 Øyfjell
0834 Vinje 08340202 Rorge
0834 Vinje 08340203 Austbø
0834 Vinje 08340204 Møsstrond
0834 Vinje 08340205 Nesland øvre
0834 Vinje 08340206 Hadland
0834 Vinje 08340207 Raulandsgrend
0834 Vinje 08340208 Arabygdi
0834 Vinje 08340209 Songa aust
0834 Vinje 08340210 Møsvatn vest
0834 Vinje 08340211 Møsvatn aust

Se også

Eksterne lenker

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Grunnkretser i Telemark
Listen to this article