cover image

Gudbrandsdalen

dalføre i Innlandet fylke i Norge / From Wikipedia, the free encyclopedia

Gudbrandsdalen er et av de store dalførene på Østlandet, mellom Valdres i vest og Østerdalen i øst. Dalen strekker seg 220 km fra Lillehammer ved Mjøsa, 124 moh. og opp til Lesjaskogsvatnet, 612 moh. Gudbrandsdalslågen renner gjennom hele dalen. Distriktet omfatter hoveddalen og sidedaler med Lågens bielver.[1][2] Regnet etter Lågens nedbørsfelt er dalens vestligste punkt nær Dalsnibba omlag 6 km i luftlinje fra Geirangerfjorden. Naturressurser og sentral beliggenhet har dannet grunnlag for gammel og relativ tett bosetning med tradisjonsrik kultur.[3] Dialekten er østnorsk og grensen mellom dialekten sør og nord i dalen går gjennom Fron. Nord for Fron har dialektene et svært tradisjonelt preg blant annet er dativ bevart.[2] Dialektene nord i dalen har noen fellestrekk med vestnorsk.[4]

Quick facts: Gudbrandsdalen, Land, Fylke, Status, Regionse...
Gudbrandsdalen
Skutelen.jpg

Kart over Gudbrandsdalen

LandNorges flagg Norge
FylkeInnlandet
StatusDistrikt
RegionsenterLillehammer
InnbyggernavnGudbrandsdøl
Areal15 342,11 km²
Befolkning70 811 (2021)
Bef.tetthet4,62 innb./km²

Close
Gudbrandsdalen_fra_Tretten.JPG
Gudbrandsdalen sett nordover fra Tretten i Øyer

Hele Gudbrandsdalen ligger innenfor Innlandet fylkes grenser (tidligere Oppland fylke). Historisk har noen av de viktigste veiene mellom landsdelen gått gjennom dalen. Veien gjennom Østerdalen nord for Elverum var lettere å ferdes, men lange øde skogstrekninger gjorde den mer ugjestmild. I moderne tid er dalen vertskap for europavei 6 (blant annet med forgreningene riksvei 15 og europavei 136) og Dovrebanen (med forgreningen Raumabanen).[5] Dalen ligger sentralt i Sør-Norge og forbinder lavlandet ved Mjøsa med høyfjellet, Vestlandet og Trøndelag.[6]

Gudbrandsdalen har flere lange sidedaler særlig vest for hoveddalen med Ottadalen (100 km lang) som den dominerende.[6] Medregnet Ottadalen og Gausdal betraktet som ett distrikt består av tolv kommuner med til sammen 70 811 innbyggere (1. januar 2021) og et samlet areal på 15 342 km².[7] Lillehammer er befolkningstyngdepunktet i dalen.