cover image

Historisk kart

From Wikipedia, the free encyclopedia

Historiske kart er kart som ikke lenger er i aktivt bruk, men som likevel har en stor verdi sett i et historisk perspektiv. Slike kart kan være en kilde til historiske opplysninger, men kan også sees på som kunstverk og har sin egenverdi også på grunn av dette.

Fredrikshald_%28Halden%29%2C_Norway%2C_1765.jpg
Kart fra 1765: «Situations Carte aaver Fæstningen Friderichsten, Friderichshald og med Dele af det Indiske Compagnie Destrigte»

Betegnelsen brukes også om kartserier som viser hvordan land og riker kommer og går.