ISO 8601

Internasjonal standard for skrivemåte og utveksling av data om tid og dato / From Wikipedia, the free encyclopedia

ISO 8601 er den internasjonale standarden for skrivemåte og utveksling av data om tid og dato.[1] Standard skrivemåte for dato er YYYY-MM-DD og for tid hh:mm:ss, og følger dermed det samme posisjonssystem som de fleste tallsystemer forøvrig (f.eks. titallsystemet) ved at verdien til hvert siffer avhenger av posisjonen til tallet i synkende rekkefølge, for både dato og klokkeslett. Dato og klokkeslett separeres med en enkel T.

Quick facts: ISO 8601, Tidspunktet for lastingen av denne ...
ISO 8601
Tidspunktet for lastingen av denne siden (Last inn på nytt):
Dato og tid UTC:2023-05-25T06:28:53Z
Dato og norsk lokaltid:2023-05-25T08:28:53+02:00
Dato:2023-05-25
Måned:2023-05
Uke:2023-W21
Uke og dag:2023-W21-4
Dag:2023-145
Dato uten år:--05-25
Close

Norge har akseptert standarden og innlemmet den i Norsk Standard som «NS-ISO 8601:2019».[2]