Identifikator

navn/nummer for entydig identifisering av et objekt eller klasse av objekter / From Wikipedia, the free encyclopedia