Objekt (grammatikk)

From Wikipedia, the free encyclopedia

I grammatikken er et objekt et setningselement som er del av setningspredikatet. Objektet er noe eller noen som er involvert i subjektets «utførelse» av verbet. Som et eksempel gis følgende setning:

S V O
Ivar  sparker  ballen.

«Ivar» er subjektet, den som utfører handlingen, mens «sparke» er verbet, handlingen, og «ballen» er hva det som blir påvirket av handlingen.