Ivar Aasen-instituttet

From Wikipedia, the free encyclopedia

Ivar Aasen-instituttet ved Høgskulen i Volda var fram til 2013 et forskningsinstitutt med knutepunktfunksjon for nynorsk skriftkultur. Fra 1. januar 2013 ble instituttet omgjort til Forskingssenter for skriftkultur, og underlagt Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur ved Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning, Høgskulen i Volda.

Forskingssenteret tilbyr mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur, arrangerer seminar og fagmøter, har egen skriftserie og samarbeider med Nynorsk kultursentrum i Hovdebygda i Ørsta. Instituttet har fire ansatte.

Stephen J. Walton er professor ved senteret.

Oops something went wrong: