cover image

Lista fyr

fyrtårn i Farsund kommune i Agder / From Wikipedia, the free encyclopedia

Lista fyr bestod tidligere av tre fyrtårn, men kun ett fyrtårn fra 1853 står igjen i dag. Det første fyrtårnet ble bygd i 1836.

Quick facts: Lista fyr, Fylke, Kommune, Funksjon, Opprette...
Lista fyr
20050807-Lista_fyr.jpg
FylkeAgder
KommuneFarsund
FunksjonDGPS
Opprettet1836
Fyrlistenummer086500
Fyrtårn
Høyde34 meter
FormRundt
ByggematerialeHugget granitt
Fyrlys
LyskarakterFl(1) W 4s
Status
EierStaten
Avbemannet2003
VernestatusFredet etter lov om kulturminner
Kart
Lista fyr
58°06′33″N 6°34′02″Ø
Close

Fyret ligger på ytre Listalandet og er stadig et landemerke til hjelp for skipstrafikken. Dagens fyrtårn er oppført i hugget granitt. Det hurtigblinkende 2. ordens Fresnel-linseapparatet fra 1872 er fortsatt i drift.

  • Tårnets høyde: 34 meter.
  • Lyshøyde over høyvann: 39,5 meter.
  • Lysvidde: 17,5 nautiske mil.
  • Lyskarakter: Fl W 4s.

Fra 1853 til 1873 stod det tre fyrtårn på stasjonen. Årsaken var behovet for å skille Lista fra andre fyr. To av fyrene ble fjernet da fyrteknologien gav Lista fyr sin egen «karakter» med ett blink hvert 4. sekund. Tåkesignal hadde Lista med et horn fra 1877 og en diafon fra 1937 til 1987. Stasjonen omfatter maskinhus, boliger med tilhørende uthusfunksjoner, uthus, tuft etter smie, vei til landing, samt naust. Elektrisk strøm ble lagt inn i bolighus og maskinhus i 1922 og i selve fyret og lykta først 10 år senere.

Fyrstasjonen har meteorologisk stasjon og kystmeldingstjeneste i tillegg til fyrdriften. Området er avsatt til landbruks-, natur-, og friluftsformål i kommuneplanen for Farsund.

Fyrstasjonen er et karakteristisk landemerke i det flate, særegne og rike kulturlandskapet på Lista. Fyrtårnet er det eneste høye steintårnet i regionen og sjeldent i norsk fyrhistorisk sammenheng. Fyrmesterboligen med uthus er blant de få bygningene ved fyrstasjonene her i landet fra begynnelsen av nittende århundre, og har derfor høy verneverdi. Det har stor fyrhistorisk interesse at det har vært tre bortimot like fyrtårn på stasjonen. Ett av tårnene ble flyttet og gjenreist som Halten fyr i Trøndelag. Linseapparatet har fyrteknisk verdi.

Lista fyrstasjon har miljøskapende verdi slik den ligger samlet og avgrenset av steingjerder i det åpne landskapet. Fyrstasjonen har betydning sett i sammenheng med Listakysten som er Norges største skipskirkegård. Bygningsmassen brukes i dag til formidling, kunstgalleri, nasjonalt naturinformasjonssenter, turistinformasjon, kafe, ferieutleie og nasjonalt observasjonssenter for trekkfugl. Publikum kan løse billett for å gå opp i tårnet i senterets åpningstid. På dager med god sikt, er tårnet forøvrig synlig fra Utsikten i Kvinesdal. Blinket fra Eigerøy fyr kan sees mot nordvest og blinket fra Lindesnes fyr mot sørøst.

Selve fyrområdet er åpent og tilgjengelig for publikum hele året.

Lista Fuglestasjon, som ble stiftet i 1990, holder til ved Lista fyr.