cover image

Mausund

bosetning i Frøya kommune / From Wikipedia, the free encyclopedia

Mausund eller Mausundvær, er et tettsted og øygruppe i Frøya kommune i Trøndelag. Selve tettstedet Mausund er beliggende på Måøya og Gårdsøya, men med i tettstedet regnes også befolkningen på Aursøyan og Geitøya, tilsammen vel 190 innbyggere (2016). Øyene er knyttet sammen med bru og vei. I dagligtale bruker befolkningen selv Maus'n om sitt hjemsted.

Mausund_2%2C_Fr%C3%B8ya.JPG
Mausundvær i juli 2006.
Mausundv%C3%A6r%2C_Fr%C3%B8ya_%281969%29_%28WF_FK_194970%29.jpg
Flyfoto av Mausundvær i 1969.

Mausund er det mest befolkningstette området i øyrekken utenfor Frøya, som strekker seg fra Kya i sør til Halten i nord, en distanse på 40 nautiske mil eller 74 km.

Mausund har barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og dugnadsbygd svømmehall, foruten fiskemottak. Svømmehallen ble i 2012 overtatt av Frøya kommune, og våren 2013 totalrestaurert for omkring 13 millioner kroner. Restaureringen framstår som en dugnad mellom kommunen og innbyggerne i fiskeværet, ettersom lokalbefolkningen gjennom idrettslaget forplikter seg til å stå for driften av svømmehallen i ti år etter restaureringen.

Det er funnet spor etter steinalderkultur på stedet, og en vet at 11 gårder var i drift på stedet rundt år 1000. Fra 1800-tallet vokste befolkningstallet langs hele kysten, en vekst som varte til etter andre verdenskrig.

I likhet med mange fiskevær hadde også Mausund sine væreiere. Fra 1537 var Kongen eier av fiskeværet, men i 1660 ble det solgt til Gertrud Rosing Parelius og Rasmus Rosing Parelius. I 1792 ble Mausund solgt til Kock-familien, som også eide naboværet Sula. I 1820 overtok Parelius-familien igjen. I 1850 overtok kjøpmann Astrup fra Kristiansund været og han ble også den siste væreier. Ved folketellingen i 1875 var det 293 innbyggere på stedet. I 1901 ble Mausund solgt og 14 av oppsitterne fikk kjøpe sine egne eiendommer.

Etter andre verdenskrig fikk Mausund et økonomisk oppsving. Svikten i sildefisket på 60-tallet ble delvis kompensert med annet fiske til lokal næringsmiddelindustri. Midt på 70-tallet ble det stans i eksporten av tørrfisk til Nigeria, saltfisk til Brasil, samt at sjøfisket etter laks ble regulert. På toppen var den generelle sesongen med fiske etter hvitfisk dårlig to år på rad. Dette førte til igangsetting av flere offentlige og private prosjekter, blant annet skoleutbygging. De siste årene har fiskerivirksomheten tatt seg opp, og målt i antall båter i drift, er Mausund i dag (2016) det største fiskevær mellom Røst i Nordland og Møre og Romsdal. Postadressen er 7284 Mausund. Tidligere var det to nærbutikker i fiskeværet, men i 2001 ble den private landhanden på Aursøya nedlagt. På samme sted er i dag vertshuset Den muntre Matros. I dag er Coop Mausund (som er et selvstendig samvirkelag) eneste butikk. Fiskeværet har i tillegg egen brannstasjon, to puber og barne- og undomsskole, hvor det tillegg er barnehage og SFO.

Mausundaksjonen i 1976 var en reaksjon mot reguleringen av sjøfisket etter laks, men aksjonen fikk ikke omverdenens støtte og ble avblåst. Den ble imidlertid starten på avfolkningen av været, ettersom laksefisket var det økonomisk viktigste for fiskerne på stedet.

Mausund har hurtigbåtforbindelse til Sula, Froan og Halten, samt til Frøya og derfra videre til Trondheim. 3. mai 2006 ble det åpnet fergeforbindelse fra Dyrøya på fast-Frøya til Mausund og Sula.