Norges Musikkorps Forbund

From Wikipedia, the free encyclopedia

Norges Musikkorps Forbund [sic] (NMF) er Norges største organisasjon for musikkorps. Organisasjonen med hovedkontor i Bergen har omtrent 60 000 medlemmer og drøyt 40 fast ansatte. Kronprins Haakon er Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Quick facts: ...
Norges Musikkorps Forbund
Spilleglede og Fellesskap
Logo NMF
Rolle: Frivillig kulturorganisasjon
Stiftet: 1918
Slagord: Korpsglede for alle
Medlem av: EBBA, WASBE, NOMU
NBTA Europe, LNU, Frivillighet Norge,
Folkeuniversitetet,
Marching bands of Europe
Hovedkontor: Bergen i Hordaland
Medlemstall: 58 122
Medlemskorps: 1618
President: Rita Hirsum Lystad
Generalsekretær: Kjersti Tubaas
Nettside: http://www.musikkorps.no
Close

NMF er en av de største kulturorganisasjonene i landet, og samler både brassband, janitsjarkorps og drilltropper, og har både skole-, ungdoms- og amatørkorps som medlemmer. Forbundet arrangerer årlig en rekke Norgesmesterskap, både for amatørkorps og skolekorps.

NMFs mål er å bidra til kvalitetsfylt opplæring, sterke musikkopplevelser, en lettere korpshverdag og positive markeringer av musikkorps. Organisasjonen jobber særlig innenfor fire områder (RAUS):
Rammevilkår – sikre gode offentlige støtteordninger for musikkorps
Aktivitet – arrangere norgesmesterskap, sommerkurs m.m.
Ungdom – utvikle og gi barn og unge ansvar både musikalsk og i organisasjonen
Service – fokusere på korpsenes og medlemmenes behov m.m.

Visjon: Korpsglede for alle