Norsk Folkeminnelags skrifter - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Norsk Folkeminnelags skrifter.

Norsk Folkeminnelags skrifter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Norsk Folkeminnelags logo.
Norsk Folkeminnelags logo.

Norsk Folkeminnelags skrifter er kulturvernorganisasjonen Norsk Folkeminnelags bokserie. Et uttalt mål bak utgivelsene har vært å fremskaffe gode tradisjonssamlinger fra alle strøk av landet. Med i snitt to bokutgivelser for året er nettet blitt stadig mer finmasket, samtidig som også andre hensyn forsøkes ivaretatt. Bøkene har også vært relatert til ulike yrkesgrupper, spesielle skikker, ulike fortellergenre og nyere former for kulturytringer, samtidig som det kontinuerlig pågår en profileringsdebatt i tråd med folkloristikkens skiftende paradigmer.

Norsk Folkeminnelag utgir dessuten tidsskriftet FOLKEMINNER. NFL-nytt. Skriftet, som også inneholder artikler om ulike folkloristiske emner og stoff til ren faglig orientering, distribueres primært til medlemmene.

Fullstendig oversikt over NFLs skrifter

 • 1. Ivar Aasen: Norske minnestykke. Ved Jens Lindberg. Kristiania 1923.
 • 2. Johan Theodor Storaker: Tiden i den norske folketro. (Storakers Samlinger 1). Ved Nils Lid. Kristiania 1921.
 • 3. Sigurd Nergaard: Gard og grend. Folkeminne fraa Østerdalen 1. Kristiania 1921.
 • 4. Edvard Langset: Folke-eventyr fraa Nordmør. Fyrste samling. Kristiania 1921.
 • 5. Sigurd Nergaard: Ufredstider. Folkeminne fraa Østerdalen 2. Kristiania 1922.
 • 6. Peter Lunde: Kynnehuset. Vestegdske folkeminne. Kristiania 1924.
 • 7. Sigurd Nergaard: Eventyr. Barnevers, spurningar og ordspraak. Folkeminne fraa Østerdalen 3. Kristiania 1923.
 • 8. Johan Theodor Storaker: Rummet i den norske folketro. (Storakers Samlinger 2). Ved Nils Lid. Kristiania 1923.
 • 9. Moltke Moe: Folkeminne frå Bøherad. Oslo [sic] 1924.
 • 10. Johan Theodor Storaker: Elementerne i den norske folketro. (Storakers Samlinger 3). Ved Nils Lid. Kristiania 1924.
 • 11. Sigurd Nergaard: Hulder og trollskap. Folkeminne fraa Østerdalen 4. Oslo 1925.
 • 12. Reidar Th. Christiansen: Norske folkeminne. En veiledning for samlere og interesserte. Oslo 1925.
 • 13. Magnus Brostrup Landstad: Mytiske sagn fra Telemarken. Efterladte optegnelser. Oslo 1926.
 • 14. Tore Bergstøl: Atterljom. Folkeminne fraa smaadalane kring Lindesnes 1. Oslo 1926.
 • 15. Magnus Brostrup Landstad: Fra Telemarken. Skikk og sagn. Efterladte optegnelser. Oslo 1927.
 • 16. Sigurd Nergaard: Skikk og bruk. Folkeminne fraa Østerdalen 5. Oslo 1927.
 • 17. Torkell Mauland: Folkeminne fraa Rogaland. Fyrste bandet. Oslo 1928.
 • 18. Johan Theodor Storaker: Naturrigerne i den norske folketro. (Storakers Samlinger 4). Ved Nils Lid. Oslo 1928.
 • 19. Knut Strompdal: Gamalt frå Helgeland [1]. Oslo 1929.
 • 20. Moltke Moe: Folke-eventyr frå Flatdal. Oslo 1929.
 • 21. Kjetil A. Flatin: Tussar og trolldom. Ved Tov Flatin. Oslo 1930.
 • 22. Tore Bergstøl: Atterljom. Folkeminne fraa smaadalane kring Lindesnes 2. Oslo 1930.
 • 23. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 1. Oslo 1930.
 • 24. Nils Lid: Wilhelm Mannhardt og hans samling av norske folkeminne. Oslo 1931.
 • 25. Anton Røstad: Frå gamal tid. Folkeminne frå Verdal. Oslo 1931.
 • 26. Torkell Mauland: Folkeminne fraa Rogaland. Andre bandet. Oslo 1931.
 • 27. Andreas Mørch: Frå gamle dagar. Folkeminne frå Sigdal og Eggedal. Oslo 1932.
 • 28. Johan Theodor Storaker: Sygdom og forgjørelse i den norske folketro. (Storakers Saml. 5). v/ Nils Lid. Oslo 1932.
 • 29. Kjell Bondevik: Jordbruket i norsk folketru. Ei jamførande gransking 1. Åringsmerke. Oslo 1933.
 • 30. Olav Rekdal: Eventyr og segner. Folkeminne frå Romsdal. Oslo 1933.
 • 31. Kristian Bugge: Folkeminne-Optegnelser. Et utvalg. Oslo 1934.
 • 32. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 2. Oslo 1934.
 • 33. Johan Hveding: Folketru og folkeliv på Hålogaland [1]. Oslo 1935.
 • 34. Johan Theodor Storaker: Menneskelivet i den norske folketro. (Storakers Samlinger 6). Ved Nils Lid. Oslo 1935.
 • 35. Torkell Mauland: Folkeminne fraa Rogaland. Tridje Bandet. Oslo 1935.
 • 36. Knut Hermundstad: Gamletidi talar. Gamal Valdreskultur 1. Oslo 1936.
 • 37. Ragnvald Mo: Dagar og år. Segner frå Salten [1]. Oslo 1937.
 • 38. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 3. Oslo 1937.
 • 39. Ruth Hult: Østfoldminne. Oslo 1937.
 • 40. Knut Strompdal: Gamalt frå Helgeland 2. Oslo 1938.
 • 41. Johan Theodor Storaker: Mennesket og arbeidet i den norske folketro. (Storakers Saml. 7). v/Nils Lid. Oslo 1938.
 • 42. Hermann Aune: Skikk og Tru. Folkeminne frå Gauldal. Oslo 1939.
 • 43. Tov Flatin: Gamalt frå Numedal. Oslo 1939.
 • 44. Knut Strompdal: Gamalt frå Helgeland 3. Oslo 1939.
 • 45. Knut Hermundstad: Bondeliv. Samrødor og song etter Ragndi Moen. Gamal Valdres-kultur 2. Oslo 1940.
 • 46. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 4. Oslo 1940.
 • 47. Johan Theodor Storaker: Sagn og gaader. (Storakers Samlinger 8). Ved Nils Lid. Oslo 1941.
 • 48. Magne Aurom: Liv og lagnad. Folkeminne frå Sør-Odal. Oslo 1942.
 • 49. Peder Fylling: Folkesagn. Oslo 1942.
 • 50. Svale Solheim: Register til Norsk Folkeminnelags skrifter Nr. 1-49. Oslo 1943.
 • 51. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 5. Oslo 1942.
 • 52. Nils H. og Arne H. Magerøy: Gamle visor og kvedor. Oslo 1943.
 • 53. Johan Hveding: Folketru og folkeliv på Hålogaland 2. Oslo 1943.
 • 54. Ragnvald Mo: Eventyr og segner. Barnerim, ordtak og gåter. Folkeminne frå Salten 2. Oslo 1944.
 • 55. Knut Hermundstad: I Manns Minne. Gamal Valdres-kultur 3. Oslo 1944.
 • 56. Olav Nordbø: Segner og sogur frå Bøherad. Oslo 1945.
 • 57. Lars M. Fjellstad: Gammalt frå Elvrom. Oslo 1945.
 • 58. Edvard Grimstad : Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 1. Oslo 1945.
 • 59. K. Weel Engebretsen og Erling Johansen: Sagn fra Østfold. Oslo 1947.
 • 60. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 6. Oslo 1948.
 • 61. Edvard Langset: Segner – Gåter – Folketru frå Nordmør. Oslo 1948.
 • 62. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 2. Oslo 1948.
 • 63. Andreas Faye: Norske Folke-Sagn. Oslo 1948.
 • 64. Martin Bjørndal: Segn og tru. Folkeminne frå Møre. Oslo 1949.
 • 65. Knut Hermundstad: Ættararv. Gamal Valdreskultur 4. Oslo 1950.
 • 66. Kjell Bondevik: Jordbruket i norsk folketru. Ei jamførande gransking 2. Langtidsvarsel. Oslo 1950.
 • 67. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 7. Oslo 1951.
 • 68. Lars M. Fjellstad: Till-till-Tove. Eventyr, segner, regler og anna. Folkeminne frå Eidskog 1. Oslo 1951.
 • 69. Ragnvald Mo: Soge og segn. Folkeminne frå Salten 3. Oslo 1952.
 • 70. Knut Hermundstad: Ættarminne. Gamal Valdres-kultur 5. Oslo 1952.
 • 71. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 3. Oslo 1953.
 • 72. Erling Vegusdal Eriksen: Atterklang fra gammeltida. Folkem. fra Beiarn 1. Oslo 1953.
 • 73. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 8. Oslo 1954.
 • 74. Lars M. Fjellstad: Haugfolk og trollskap. Folkeminne frå Eidskog 2. Oslo 1954.
 • 75. Knut Hermundstad: I Kveldseta. Gamal Valdres-kultur 6. Oslo 1955.
 • 76. Knut Liestøl In Memoriam. Oslo 1955.
 • 77. Johan Skrindsrud: På heimleg grunn. Folkeminne frå Etnedal. Oslo 1956.
 • 78. Louise Storm Borchgrevink: Frå ei anna tid. Folkeminne frå Nordfjord. Oslo 1956.
 • 79. Ragnvald Mo: Dalbygg og utfjerding. Folkeminne frå Salten 4. Oslo 1957.
 • 80. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 9. Oslo 1958.
 • 81. Erling Vegusdal Eriksen: Farne tider. Folkeminne fra Beiarn 2. Oslo 1958.
 • 82. Tore Bergstøl: Atterljom. Folkeminne frå smådalane kring Lindesnes 3. Oslo 1959.
 • 83. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 4. Oslo 1959.
 • 84. Einar Seim: Ordtøkje og herme 1. Universitetsforlaget. Oslo 1960.
 • 85. Olav Nordbø: Før i tida. Gamalt frå Bøherad. Universitetsforlaget. Oslo 1960.
 • 86. Knut Hermundstad: Kvorvne tider. Gamal Valdres-kultur 7. Universitetsforlaget. Oslo 1961.
 • 87. Jens Haukdal: I skreddartimen. Folkeminne frå Gauldalsbygdene. Universitetsforlaget. Oslo 1961.
 • 88. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 10. Universitetsforlaget. Oslo 1962.
 • 89. Einar Seim: Ordtøkje og herme 2. Universitetsforlaget. Oslo 1962.
 • 90. Aagot Noss: Høgtider og samkomer. Universitetsforlaget. Oslo 1963.
 • 91. Finn Myrvang: Huh-tætta. Folkeminne ifrå Andøya 1. Universitetsforlaget. Oslo 1964.
 • 92. Tradisjonsinnsamling på 1800-talet. Stipendmeldingar frå P. Chr. Asbjørnsen, J. Moe, L. Lindeman, S. Bugge, M. Moe. Universitetsforlaget. Oslo 1964.
 • 93. Dagmar Blix: Draugen skreik. Tradisjon frå Lofoten. Universitetsforlaget. Oslo 1965.
 • 94. Halldor O. Opedal: Eventyr ifrå Hardanger. Makter og menneske 11. Universitetsforlaget. Oslo 1965.
 • 95. Øyvin Ribsskog: Eventyrkongen og Romerike. Et tilskott til granskinga av P. Chr. Asbjørnsen og samtida hans. Universitetsforlaget. Oslo 1966.
 • 96. Otto Blehr: Folketro fra Sørkedalen. Universitetsforlaget. Oslo 1966.
 • 97. Jakob Andreas Samuelsen: Folkeminne frå Modum. Tilrettelagt av Kai Hunstadbråten. Universitetsforlaget. Oslo 1966.
 • 98. Lars M. Fjellstad: I grendom. Folkeminne frå Eidskog 3. Universitetsforlaget. Oslo 1966.
 • 99. Knut Hermundstad: Truer om villdyr, fangst og fiske. Gamal Valdres-kultur 8. Universitetsforlaget. Oslo 1967.
 • 100:1. Ann Helene Bolstad Skjelbred: Register til NFL Bind 51-99. Del 1: Alfabetisk. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1983. ISBN 82-03-11155-6
 • 100:2. Ann Helene Bolstad Skjelbred: Register til NFL Bind 51-99. Del 2: Systematisk. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1989. ISBN 82-03-16167-7
 • 101. Richard Bergh: Tro og trolldom. Folkeminner fra Porsanger. Universitetsforlaget. Oslo 1968.
 • 102. Halvor Floden: Ein Fjellgard. Universitetsforlaget. Oslo 1968.
 • 103. Peter Lunde: Folkeminne frå Søgne. Universitetsforlaget. Oslo 1969.
 • 104. Henrik Sødal: I gammeltida. Folkeminne frå Hemne prestegjeld. Universitetsforlaget. Oslo 1969.
 • 105. Arthur Brox: Folkeminne frå Ytre Senja [I]. Universitetsforlaget. Oslo 1970. (2. opplag) 1972. ISBN 82-00-27119-6
 • 106. Sophus Bugge: Gamle norske Folkeviser. Universitetsforlaget. Oslo 1971.
 • 107. Ragnvald Mo: Gard og Bygd. Folkeminne frå Salten [5]. Universitetsforlaget. Oslo 1972. ISBN 82-00-27113-7
 • 108. Knut Hermundstad: Villreinsjakt i Sør-Jotunheimen 1864-1899. Universitetsforlaget. Oslo 1972. ISBN 82-00-27121-8
 • 109. Elin Prøysen: Folkelige viser. Et utvalg sangtradisjon fra Alf Prøysens samlinger. Universitetsforlaget. Oslo 1973, (2. opplag) 1974. ISBN 82-00-27123-4
 • 110. Velle Espeland: Svartbok frå Gudbrandsdalen. Universitetsforlaget. Oslo 1974 (2 opplag). ISBN 82-00-27124-2
 • 111. Anders Evensen Vang: Gamla Reglo å Rispo ifrå Valdris. En samling af Fortællinger, Sagn og Eventyr, optegnede i Valdres. Universitetsforlaget. Oslo 1974. ISBN 82-00-27125-0
 • 112 Olea Crøger: Lilja bære blomster i enge – folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840-50-åra. (112:1 Tekster og 112:2 Faksimiler + CD med sanger av Agnes Buen Garnås og Gøril Ramo Håve.) v/Brynjulf Alver, Reimund Kvideland og Astrid Nora Ressem. H. Aschehoug & Co. Oslo 2004. ISBN 82-03-19015-4
 • 113. Lars M. Fjellstad: Varden lyser på Malmberget. Universitetsforlaget. Oslo 1975. ISBN 82-00-27126-9
 • 114. Berit Østberg: På livets landevei. Sangleker fra Trondheim. Universitetsforlaget. Oslo 1976 (2 opplag). ISBN 82-00-27129-3
 • 115. Svein Schrøder Amundsen og Reimund Kvideland: Emigrantviser. Utvalde og kommenterte.Universitetsforlaget. Oslo 1975. ISBN 82-00-27127-7
 • 116. Richard Bergh: Skuvvanvárri. Det susende fjell. Universitetsforlaget. Oslo 1976. ISBN 82-00-27128-5
 • 117. Arthur Brox: Folkeminne frå Ytre Senja II. Universitetsforlaget. Oslo 1977. ISBN 82-00-27130-7
 • 118. Reimund Kvideland: 1600-talsviser. Eit handskrift frå Røldal. Bergen 1976.
 • 118b.Tiril Bonnevie og Sven Lindblad: Register til Norsk Folkeminnelags skrifter 101-118. Oslo 1989. ISBN 82-99-1811-1-9
 • 119. Erling Vegusdal: Gammelt or Beiara. Folkeminne fra Beiarn III. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1979. ISBN 82-03-09761-8
 • 120. Jens Haukdal: Framfor stena. Folkeminne frå Gauldalsbygdene II. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1978. ISBN 82-03-09584-4
 • 121. Gunnar Stubseid: Tippe, tippe tue. Folkeviser etter Anna Stang. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1980. ISBN 82-03-10186-0
 • 122. Richard Bergh: "Når vi sitt' her og prate'". Folk i Laksefjord forteller. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1980. ISBN 82-03-10187-9
 • 123. Velle Espeland: Blow Boys Blow. Sjanties frå Diderik Brochmanns samlingar. Tiden Norsk Forlag. Oslo 1981. ISBN 82-10-02013-7
 • 124. Cecilie Lovise [Evensen] og Svein Mjåtvedt: Sulingane seie so... Folkeminne frå Solund. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1981. ISBN 82-03-10475-4
 • 125. Sigurd Nesdal: Lodalen – Fager og fårleg. Tønsberg 1983. ISBN 82-99-0948-0-1
 • 126. Jacqueline Pattison Ekgren: Aslak Brekke og visune hans. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1983. ISBN 82-03-11268-4
 • 127. Richard Bergh: Mørketid 1944. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1984. ISBN 82-03-11415-6
 • 128. Knut Hermundstad: Truer om dyr. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1985. ISBN 82-03-15161-2
 • 129. Richard Bergh: Ut mot havet i nordvest. Folk frå Hareidlandet og Herøy fortel. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1985. ISBN 82-03-15162-0
 • 130. Atle Lien Jenssen: Min elskede pike og venn....Viser i tradisjon etter Guttorm Flisen fra Elverum. (Med musikkassett). H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1987. ISBN 82-03-15501-4
 • 131. Arne Gallis: Med Johan på sjø og på land. Johan Liverød forteller fra livet i Vestfold. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1988. ISBN 82-03-16084-0
 • 132. Jørgen Moe: Samling af Sange, Folkeviser og Stev i Norske Almuedialekter. Med etterord av Ørnulf Hodne. Oslo 1988. ISBN 82-99-1811-0-0
 • 133. Velle Espeland: Tippoldemors oppskrifter. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1990. ISBN 82-03-16326-2
 • 134. Richard Bergh: Spøkelsesnetter. Lytterne forteller i Radio Porsanger om sine overnaturlige opplevelser. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1991. ISBN 82-03-16669-5
 • 135. Ingrid Ytterdal (red): En hundreåring ser tilbake. Lars Ingvald Johnsens livshistorie fra et kystsamfunn i Aust-Agder. Lokalhistorisk Forlag. Oslo 1991. ISBN 82-7404-048-1
 • 136. Jostein Mykletun og Håkon Aasnes: Gjest Baardsen. Ein teikneserie på grunnlag av munnleg tradisjon. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1991. ISBN 82-03-16893-0
 • 137. Reidar Djupedal: Dar finst korkje vind elder væte. Munnlege folketradisjonar frå Selje etter Emil J. Djupedal. Redigerte av Ingrid Djupedal. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1992. ISBN 82-03-17234-2
 • 138. Hans Wiers-Jenssen, Haakon Hougen et al.: Stjernespill og stjernesang i Norge. Oslo 1993. ISBN 82-99-1811-2-7
 • 139. Nils Lagli: Julspel i Ranen. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1994. ISBN 82-03-17482-5
 • 140. Jorunn Fløtra: Moltke Moe som folklorist. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1995. ISBN 82-03-17596-1
 • 141. Olav Solberg: "O sørgelig' tider! O trængende stand!" Krigsviser og andre skillingsviser frå Stryn. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1996. ISBN 82-03-17750-6
 • 142. Heidi Arild m.fl.: Strengen var af røde guld. Folkeviser samlet av L.M. Lindeman i Solør 1864. (+ CD med sanger av Sinikka Langeland). H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1996. ISBN 82-03-17751-4
 • 143. Erik Henning Edvardsen (red.): "Gammelt nytt i våre tidligste ukeblader". Aktstykker om folketro og sagn i Illustreret Nyhedsblad og Norsk Folkeblad ved Peter Christen Asbjørnsen, Paul Botten-Hansen, Johannes Flood og Henrik Ibsen. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1997. ISBN 82-03-17965-7
 • 144. Anne Mostue, Reimund Kvideland (red): «Verden var hennes tekst». Forskeren Lilly Weiser-Aall – en minnebok 1898-1998. Norsk etnologisk gransking nr. 11. Oslo 1998. ISBN 82-91-161-17-8
 • 145. Bjarne Sverkli: Hundeliv i Norge. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1998. ISBN 82-03-18106-6
 • 146. Johan Einar Bjerkem: Portrett av ein historieforteljar. Samtalar med Ragnar Ryan. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1999. ISBN 82-03-18176-7
 • 147. Anne Eriksen og Arne Bugge Amundsen (red): Folkloristiske klassikere 1800-1930. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1999. ISBN 82-03-18289-5
 • 148. Olav Christensen (red): Bergteken. Nye vegar til gamle segner. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 2000. ISBN 82-03-18437-5
 • 149. Anne Mostue (red): Tanker om fremtiden. Norsk etnologisk gransking nr. 12. Oslo 2000. ISBN 82-91-161-23-2
 • 150. Erik Henning Edvardsen: Asbjørnsens kvinnehistorier. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 2001. ISBN 82-03-18562-2
 • 151. Olav Christensen: Absolutt Snowboard: kampen mot kjedsomheten. Gyldendal Norsk Forlag/Gyldendal akademisk. Oslo 2001. ISBN 82-05-30352-5
 • 152. Thor Gotaas: Lirendreiere og lurendreiere. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 2002. ISBN 978-82-03-18617-2
 • 153. Ragnhild Roald: Barn på Fyr, minner om oppvekst. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 2003. ISBN 978-82-03-18621-9
 • 154. Audun Kjus: Sitt fedrelands Herodot. P. A. Munch og det norske folks historie. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 2003. ISBN 978-82-03-18835-0
 • 155. Erik Henning Edvardsen: Kvitebjørn kong Valemon 1. Gerhard August Schneider – arkitekten bak norske eventyrillustrasjoner. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 2005. ISBN 978-82-03-19109-1
 • 156. Gøril Aaseth: Knokkelmann & englesang. Et kulturhistorisk portrett av Døden som person. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 2006. ISBN 978-82-03-19189-3
 • 157. Erik Henning Edvardsen: Kvitebjørn kong Valemon 2. Gerhard August Schneider – den illustrerte eventyrutgaven som aldri utkom. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 2007. ISBN 978-82-03-19197-8
 • 158. Brita Pollan: For Djevelen er alt mulig. Kristne historier om samene. Høyskoleforlaget/Norwegian Academic Press. Kristiansand 2007. ISBN 978-82-7634-2
 • 159. Liv Bjørnhaug Johansen og Ida Tolgensbakk Vedeld (red): Mangfoldige minner. Veier til Norge. Oslo 2008. ISBN 978-82-03-19458-0
 • 160. Hildur Charlotte Tande: Måneskinn og grøt. Anekdoter om "ekte" gudbrandsdøler. Oslo 2008. ISBN 978-82-03-19450-4 [utgivelsen er supprimert og fjernet fra salgsstedene]
 • 161. Liv Bjørnhaug Johansen og Ida Tolgensbakk Vedeld (red): Mangfoldige minner – Fortellinger og folkeminner. Oslo 2009. ISBN 978-82-03-19451-1
 • 162. Lillia Enger Schreiber: So ro godt barn. Voggeviser og barneregler (+ CD med sanger av Tone Juve). Oslo 2009. ISBN 978-82-03-19581-5
 • 163. Erik Henning Edvardsen: Kvitebjørn kong Valemon 3. Gerhard August Schneider – Setesdals folkloristiske oppdager. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 163 / Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 2010. ISBN 978-82-03-19864-9.
 • 164. Astrid Nora Ressem (red.): Norske middelalderballader. Melodier. Bind 1. Naturmytiske ballader, Legendeballader. Historiske ballader. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 164 / Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 2011. ISBN 978-82-03-35123-5
 • 165. Line Esborg, Kyrre Kverndokk og Leiv Sem (red.): Or gamalt. Nye perspektiver på folkeminner. Instituttet for sammenlignende kulturforskning Serie B:Skrifter. Vol. CXI, Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 165 / Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 2011. ISBN 978-82-03-35185-3
 • 166. Erik Henning Edvardsen (red.): En dør til Asbjørnsen og hans verden. Juletræet. Asbjørnsenselskapets årsskrift nr. 5, Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 166 / Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 2012. ISBN 978-82-03-35296-6.
 • 167. Astrid Nora Ressem (red.): Norske middelalderballader. Melodier. Skriftlige kilder. Bind 2. Ridderballader, Kjempe- og trollballader. Norsk visearkivs publikasjon 6 / Norsk Folkeminnelags skrifter 167. Spartacus forlag AS / Scandinavian Academic Press sap, Oslo 2013. ISBN 978-82-304-0120-0
 • 168. Simon Olaus Wolff: Riarhammeren eller Spøgeriet og to andre Sagnfortellinger. Innledning og utvalg av Ørnulf Hodne. Norsk Folkeminnelags skrifter 168. Spartacus forlag AS / Scandinavian Academic Press sap, Oslo 2014. ISBN 978-82-304-0155-2
 • 169. Astrid Nora Ressem (red): Norske middelalderballader - Melodier. Bind 3. Skjemteballader. Spartacus forlag AS / Scandinavian Academic Press sap, Oslo 2015. ISBN 978-82-304-0119-4
 • 170. Astrid Nora Ressem (red): Norske middelalderballader - Melodier. Bind 4. Biografier, register og tillegg. Spartacus forlag AS / Scandinavian Academic Press sap, Oslo 2016. ISBN 978-82-304-0186-6
 • 171. Kristofer Visted: Jul i gamle dager. Redigert av Gudmund Harildstad. Etterord av Bjørn Sverre Hol Haugen. Spartacus forlag AS / Scandinavian Academic Press sap, Oslo 2016. ISBN 978-82-304-0179-8
 • 172. Eirik Kristoffersen: Kampen om folkeminnesamlingen. Da folkeminnene ble et forskningsfelt og folket krevde dem tilbake. Spartacus forlag AS / Scandinavian Academic Press sap, Oslo 2017. ISBN 978-82-304-0205-4
 • 173. Line Esborg (red): Optegnelser. Isak Sabas folkeminnesamling. Čállosat. Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat. Spartacus forlag AS / Scandinavian Academic Press sap, Oslo 2019. ISBN 978-82-304-0220-7
 • 174. Knut Hermundstad Aukrust: Folkevennen og Mestertyven. Ole Vig og Ole Pedersen Høiland. Spartacus forlag AS / Scandinavian Academic Press sap, Oslo 2020. ISBN 978-82-304-0275-7
 • 175. Sigrid Aksnes Stykket: Ho sette seg sjov te styre. Kvinneframstilling i balladar over tid og rom. Spartacus forlag AS / Scandinavian Academic Press sap, Oslo 2020. ISBN 978-82-304-0283-2
 • 176. Gry Heggli: Omgangsskolelæreren i allmueskolen. Leseopplæring mellom tekster og talemål. Spartacus forlag AS / Scandinavian Academic Press sap, Oslo 2021. ISBN 978-82-304-0286-3

Ekstrautgivelser utenom nummerserien

Geografisk fordeling av skriftene

     

Mange av Norsk Folkeminnelags bokutgivelser finnes også gjenopptrykt i regi av de kommersielle forlagene

 • 11. Sigurd Nergaard: Hulder og trollskap. Folkeminne fraa Østerdalen 4. Haug Forlag [u.å.]
 • 13. Magnus Brostrup Landstad: Mytiske sagn fra Telemarken. Efterladte optegnelser. Forlaget Grenland. Skien 1995. ISBN 82-90526-17-2
 • 14. [Se nr. 22.]
 • 15. Magnus Brostrup Landstad: Skikk og sagn fra Telemarken. Efterladte optegnelser. Forlaget Grenland. Porsgrunn 1996. ISBN 82-994012-2-4
 • 13. og 15. Magnus Brostrup Landstad: Mytiske og andre + Slekter og sagn. Norgesforlaget. Skien 2002. ISBN 82-91986-48-7
 • 17. Torkell Mauland: Folkeminne fraa Rogaland. Fyrste bandet. Haug Forlag [u.å.]
 • 19. [Se nr. 40. og 44.]
 • 20. Moltke Moe: Jomfru Morgonsoli og andre eventyr. Etter oppskrifter frå Flatdal. Med etterord av Olav Solberg. Fingal Forlag. Seljord 2016. ISBN 978-82-999818-2-8
 • 21. Kjetil A. Flatin: Tussar og trolldom. Ved Tov Flatin. Lokalhistorisk Forlag. Espa 1991. ISBN 82-7404-057-0
 • 14. og 22. Tore Bergstøl: Atterljom. Folkeminne frå smådalane kring Lindesnes I og II. Lindesnes historielag. Kristiansand 2001.
 • 30. Olav Rekdal: Eventyr og segner. Folkeminne frå Romsdal. Haug Forlag [u.å.]
 • 37. Ragnvald Mo: Dagar og år. Segner frå Salten [1]. Haug Forlag [u.å.]
 • 19. og 40. Knut Strompdal: Gamalt frå Helgeland. Haug Forlag [u.å.]
 • 19., 40. og 44. Knut Strompdal: Gamalt frå Helgeland [1]. Velfjord Historielag. Nordlandsbiblioteket 5. Mosjøen 1996. ISBN 82-991-910-2-5
 • 36. og 45. Knut Hermundstad: Gamal Valdreskultur. Haug Forlag [u.å.]
 • 48. Magne Aurom: Liv og lagnad. Folkeminner frå Odalen + Tillegg Folkeminner frå Sør-Odal (1941–44). Odalstunet. Flisa 2001.
 • 58. Edvard Grimstad : Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 1. Dølaringen. Lillehammer 1988.
 • 62. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 2. Dølaringen. Lillehammer 1988.
 • 84. [Se nr. 89.]
 • 84. og 89. Einar Seim: Ordtøkje og herme I-II. H. Aschehoug (W. Nygaard & Søn). Oslo 1965.
 • 93. Dagmar Blix: Draugen skreik. Tradisjon frå Lofoten. Haug Forlag [u.å.]
 • 97. Kai Hunstadbråten: Jakob Andreas Samuelsen. Moinger og andre følk. [Revidert og utvidet.] Lokalhistorisk Forlag. Espa 1990.
 • 101. Richard Bergh: Tro og trolldom. Folkeminner fra Porsanger. [Med nytt forord a Velle Espeland]. Universitetsforlaget. Oslo 1981.
 • 105. Arthur Brox: Folkeminne frå Ytre Senja [I]. Lokalhistorisk Forlag. Espa 1990. ISBN 82-7404-041-4
 • 116. Richard Bergh: Det susende fjell. Fjellstua ved Bajit Leavdnjajávri. Lokalhistorisk Forlag. Espa 1992. ISBN 82-7404-069-4
 • 125. Sigurd Nesdal: Lodalen – Picturesque but perilous – Schön aber Gefährlich – Fraai en Gevaarlijk. [u.st.] 1988. ISBN 82-990948-2-8

Litteratur

 • Reidar Th. Christiansen: «Norsk Folkeminnelag nr. 1-36 (1920–1936), Oslo» (s. 193-199). I: Gunnar Granberg (ed): Acta Ethnologica 1936. Levin & Munksgaard. København 1936.
 • Svale Solheim: Etter 50 år: Norsk folkeminnelag og Tradisjon. I Tradisjon, Tidskrift for Folkeminnevitskap, nr. 1, s. 83f.

Eksterne lenker

Norsk Folkeminnelag

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Norsk Folkeminnelags skrifter
Listen to this article