cover image

Offiser

en militær tjenestemann som utleder sin makt direkte fra en suveren myndighet / From Wikipedia, the free encyclopedia

En offiser er en militær tjenestemann som utleder sin makt direkte fra en suveren myndighet, og således innehar en offisersfullmakt fra denne myndigheten. Offiserer er bemyndighet til å benytte dødelig makt for å fullbyrde lovlige ordre fra sin regjering, enten direkte eller gjennom ordre til menige personer. Offiserer har normalt også en generell militær politimyndighet.

RWO_Porsanger_battalion.jpg
Norsk offiser i Hæren (2021)
German_Medevac.jpg
To tyske sanitetsoffiserer i ISAF (2009)
Defense.gov_photo_essay_070322-F-0193C-009.jpg
En offiser i den kinesiske hær (2007)