Overenskomst i arbeidslivet

From Wikipedia, the free encyclopedia

Overenskomsten er i arbeidslivet den delen av tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsforhold. Mens hovedavtalen tar for seg hvilke spilleregler som gjelder mellom partene, vil overenskomsten ta for seg de materielle sidene av avtalen. I offentlig sektor blir overenskomsten gjerne kalt «Hovedtariffavtalen», eksempelvis i staten. I privat sektor går også flere overenskomster under navnet «avtalen», eksempelvis «Forlagsavtalen». I begge tilfeller sorterer de likevel under kategorien overenskomst.

Overenskomsten kjennetegnes av at den er «tariffavtalens del 2».