For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Politiadvokat.

Politiadvokat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Politiadvokat er en stillingstittel på en politijurist innen påtalemyndigheten som har Riksadvokaten og statsadvokatene som sine faglige overordnede. Organisatorisk er politiadvokatene ansatt i politiet og utøver påtalefunksjonen på vegne av politimesteren. Politijuristene (politiadvokatene og politifullmektigene) tilhører ledelsesnivået i politiet og er overordnet de fleste politiutdannede.

Politiadvokatene

  • leder politiets etterforskning i straffesaker[1]
  • avgjør spørsmålet om påtale i straffesaker, herunder om det skal tas ut tiltale, utferdiges siktelse, forelegg på bot, påtaleunnlatelse, eller om straffeforfølging skal innstilles ved henleggelse[1]
  • opptrer som anklagere under straffeforfølgning ved domstolene.[1]

Det er særlig i Norge og Danmark at påtalemyndigheten er integrert i politiet.[1] Politi og påtalemyndighet er adskilte myndigheter i de fleste andre vestlige land.[1] Bakgrunnen for å integrere påtalemyndigheten i politiet i Norge er at en organisatorisk nærhet mellom etterforskere og politijurister anses å bedre kvaliteten på etterforskningen, og letter beslutningsprosessene i en etterforskning.[1] Denne organiseringen har tidligere vært under debatt med tre hovedsynspunkter; enten et skille mellom politi og påtalemyndighet, videreføring av dagens ordning eller en ytterligere integrering med innlemming av statsadvokatene i politiet slik det bla. er gjort i Økokrim. I 2018 vedtok fagforeningen Politijuristene å jobbe for å skille politi og påtalemyndighet, og i regjeringsplattformen i 2019 bestemte partiene som samarbeider å utrede et slikt skille.

I kraft av sin stilling har politiadvokater, samt politifullmektiger, alminnelig politimyndighet. Dette følger av politiloven § 20.[2]

Etter å ha vært politifullmektig i minimum ett år kan man etter søknad få utvidet påtalekompetanse og bli politiadvokat. Det er dog ikke uvanlig at politifullmektiger får dette først etter et par års tjeneste som politifullmektig.[1] politiadvokater med særskilt erfaring og kompetanse kan etter en konkret vurdering bli politiadvokat 2.

Politijurister opptrer ofte i retten i straffesaker, og prosederer til dels kompliserte og krevende straffesaker.[1] I sitt daglige virke opparbeider politijurister seg derfor omfattende prosedyreerfaring, og mange advokater har bakgrunn som politijurister.

Skulderdistinksjon for politiadvokater
Norwegian police rank 9.svg
Norwegian police rank 8.svg

Referanser

  1. ^ a b c d e f g h «Påtalemyndigheten - Riksadvokaten». www.riksadvokaten.no. Arkivert fra originalen 4. september 2016. Besøkt 8. september 2016. 
  2. ^ «Lov om politiet (politiloven) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 8. september 2016. 
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Politiadvokat
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.