Riksrevisjonen

From Wikipedia, the free encyclopedia

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Riksrevisjonen har som sin overordnede oppgave å føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonen gjør dette gjennom revisjon av statsregnskapet, som viser hvordan forvaltningen har brukt statens penger. Riksrevisjonen gjennomfører også kontroll av statsrådens eierstyring i de statlige eide selskapene (selskapskontroll) og forvaltningsrevisjon, hvor forvaltningens evne til å nå de mål som Stortinget har satt blir vurdert.

Quick facts: Riksrevisjonen, Type, Virkeområde, Etablert, ...
Riksrevisjonen
TypeEtat
VirkeområdeNorge
Etablert1816
Org.nummer974 760 843
HovedkontorOslo
UnderlagtStortinget
TjenesterRevisjon
Ansatteca 450 (per 2023)[1]
Nettsidehttp://www.riksrevisjonen.no
Close
Karl_Eirik_Schj%C3%B8tt-Pedersen_%28192740%29.jpg
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er leder av riksrevisorkollegiet fra 2022 til 2025.

Riksrevisjonen er uavhengig av regjeringen og forvaltningen.