Ringerike (landskap)

landskapsområde i Buskerud / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ringerike er et distrikt (landskapsområde) sørøst i Buskerud. Distriktet omfatter i dag hovedsakelig kommunene Hole og Ringerike i Viken fylke ettersom Krødsherad, Modum og Sigdal ofte regnes til, Midt-Buskerud, en egen region. Fra riktig gammelt av, da området ble befolket, var det trolig bare områdene rundt Tyrifjorden som utgjorde det egentlige Ringerike, som innbefattet dagens Krødsherad, Modum og Sigdal kommuner. Den gang sto imidlertid gjerne vannspeilet i fjorden betydelig høyere enn det gjør i dag, mens landet gjerne lå lavere etter at isen trakk seg tilbake ved slutten av siste istid. Det gagner for en ganske annen topografi, der større landområder var dekket av vann.

Denne artikkelen handler om landskapet Ringerike. For kommunen oppkalt etter landskapet, se Ringerike. For regionrådet som delvis omfatter landskapets kommuner, se Ringeriksregionen.
Quick facts: Ringerike, Land, Status, Grunnlagt, Opphørt...
Ringerike

Land Norge
StatusLandskap
Grunnlagt7. århundre (Julian)
Opphørt7. århundre (Julian)
Areal3 801 km²

Ringerike
60°12′19″N 10°09′09″Ø
Close

Med tanke på preposisjonsbruken så bruker en på Ringerike når en tenker på distriktet og i Ringerike når en snakker om Ringerike kommune.