cover image

Russerherjingene

From Wikipedia, the free encyclopedia

Russerherjingene (svensk: rysshärjningarna) er en vanlig svensk betegnelse på den russiske flåtens terroraktiviteter mot sivilbefolkningen langs den svenske kysten av Østersjøen og på herjingstolkter i innlandet. De mest intense herjingene var mot slutten av den store nordiske krig (1719–1721), men både før og etter det var det russiske styrker som herjet langs svenskekysten.

Ryssh%C3%A4rjningarna_1719.JPG
Relieff på stadshotellet i Järnagatan i Södertälje, i dag Quality Hotel Park Södertälje City, med motiv fra russerherjingene, utført av Hugo Borgström i 1940
Slag under den store nordiske krig
Pühhajoggi · Narva · Düna · Rauge · Errastfer · Hummelshof · Kliszów · Nöteborg · Dorpat · Pultusk · Jakobstadt · Poznan · Punitz · Gemauerthof · Grodno · Fraustadt · Kalisz · Golovtsjin · Moljatitsji · Lesnaja · Poltava · Perevolotsjna · Helsingborg · Køge · Fladstrand · Gadebusch · Bender · Pälkäne · Storkyro · Hangöudd · Femern · Rügen · Stresow · 1. Norgesfelttoget · Akershus festning · Nordkleiva · Stralsund · Dynekilen · Strömstad · Fredriksten  · Karolinernes dødsmarsj · Ösel · Russerherjingene · Stäket · Ledsund · Selånger

Formålet var å plyndre og brenne ned for å sette den svenske regjeringen under press og tvinge dem til å gi etter i forhandlingene under Ålandskongressen. Her uthalte den svenske representanten Georg Heinrich von Görtz forhandlingene i håp om å få militær støtte fra England.[1]

Peter den store ønsket å få en rask slutt på krigen for i stedet å kunne konsentrere seg om reformene han ville gjennomføre i Russland.[2]

Slaget ved Stäket 24. august 1719 var et mislykket russisk forsøk på å angripe og herje Stockholm.