cover image

Samvirke

organisasjonsform for økonomisk virksomhet / From Wikipedia, the free encyclopedia

Samvirke (forkortet SA) eller kooperasjon er en organisasjonsform for økonomisk virksomhet. Organisasjonsformen er nært beslektet med foreninger, men er normalt av økonomisk, ikke ideell, art. Prinsippet for samvirke er at de som deltar i økonomisk samhandling med samvirke også skal lede det og overskuddet tilfalle disse i tråd med størrelsen på deres økonomiske samhandling (i motsetning til aksjeselskaper, hvor overskudd fordeles etter kapitaleierskapets størrelse).

Samvirke.jpg
Ukjent mann holder tale på arrangement for Oslo samvirkelag, Advokat Dehlis plass 15. mars 1949.