Sekund

SI-enhet for tid / From Wikipedia, the free encyclopedia

Sekund er den grunnleggende SI-enheten for måling av tid. Flere av de andre SI-enhetene er definert ut fra sekundet.

Ordet sekund kommer fra det latinske uttrykket pars minuta secunda som betyr «andre forminskelsesgrad». Dette henspiller på én time redusert to ganger til minutt og deretter sekund.

I vanlig bruk er ett sekund lik 160 minutt eller 13600 time eller 186 400 døgn. I vitenskapen er sekundet teknisk definert i forhold til strålingen fra cesium-133-atomet ved null kelvin.

Oops something went wrong: