cover image

Seter

sesongdrevet anlegg for husdyrbruk i fjellet / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ei seter er et sesongdrevet anlegg for husdyrbruk i utmarksområder; en type bebyggelse som oppsto for å utnytte beitet i områder som ikke egnet seg til helårsbosetning. Setra hører til en gård som vanligvis ligger lavere i landskapet der driftssesongen er lengre. Setring var en driftsform som sto sentralt i eldre jordbruk der landskapet lå til rette for det, særlig i fjellområder som f.eks. i Norge og Alpene. Melkeproduksjon med foredling til mer holdbare produkter sto sentralt i all seterdrift.

Hovedartikkel: Setring
Seter.jpg
Seter i Lom i Gudbrandsdalen.
SeterNordangsdalen.JPG
Gamle stølshus i Norangsdalen.
B%C3%B8yafjellst%C3%B8len_i_B%C3%B8yadalenFJ%C3%86RLAND_%2817%29.jpg
Bøyafjellstølen i Fjærland.

På Vestlandet brukes «seter» eller «støl» («støyl») om det som på Østlandet og i Trøndelag kalles «setergrend» eller «seterlag», det vil si en samling sel og andre seterhus som tilhører flere bruk og i noen tilfeller også flere matrikkelgårder. På Vestlandet var det vanlig at gårder med dårlige fjellbeiter i nærheten leide seter et stykke unna, ofte måtte buskapen fraktes lang vei også med båt.[1]

Setring var en del av det førindustrielle jordbruket der også marginale ressurser ble utnyttet.

Oops something went wrong: