Skip

stort, flytende fremkomstmiddel / From Wikipedia, the free encyclopedia

Skip (av norr skip, trolig i betydningen uthult trestamme) betegner i sin moderne betydning vanligvis et større havgående fartøy, beregnet på transport av personer og/eller gods. I sin opprinnelse en beskrivelse av et fartøy i alminnelighet, uten hensyn til beskaffenhet, størrelse, byggemåte, form eller det farvann det var tenkt benyttet i.[1] Spesialiserte skip kan også benevnes som for eksempel krigsskip, lasteskip, bulkskip, containerskip, passasjerskip, seilskip og lignende. Opprinnelsen til betegnelsen er imidlertid ikke like enkel å forklare.

Osebergskipet1.jpg
Osebergskipet er et klinkbygget vikingskip av eik fra første halvdel av 800-tallet. Skipets for- og akterstevn er rikt dekorert med treskjæringer.