Slaget på Norderhov fant sted den 29. mars 1716 på Norderhov i Ringerike under den store nordiske krig. Slaget sto mellom søndenfjeldske dragoner i den norske hær og svenske karolinere. Utfallet var imidlertid svært viktig for svenskenes nederlag to år senere.[1][2][3]

Slaget på Norderhov
Konflikt: Den store nordiske krig

Søndenfjeldske dragonsoldater (Første halvdel av 1700-tallet)
Dato29. mars 1716
StedNorderhovRingerike
ResultatNorsk seier
Stridende parter
SverigeDanmark-Norge
Kommandanter og ledere
Oberst Axel LöwenOberst Johan Wilhelm von Øtken
Major Iver Herman Kaas
Kaptein Jürgen Christoph von Koppelow
Kaptein Knud Gyldenstjerne Sehested
Kaptein Jacob Matheson
Løytnant Peder Tønder Collin
Styrker
500 til 600 mann i syv dragonkompanier2. Søndenfjeldske dragonregiment i tre dragonkompanier og en fortropp på 150 mann
Tap
39 til 42 døde og sårede samt 130 tatt til fange[trenger referanse]5 døde og 16 sårede, trolig for lavt.[trenger referanse]

Bakgrunnen for hendelsen på Norderhov var Karl XII av Sveriges invasjon av Norge i 1716. I januar 1716 var det så kaldt at Øresund hadde frosset til, og svenskekongen ville derfor benytte anledningen til å gå over isen mot København, slik hans bestefar, Karl X Gustaf av Sverige, hadde forsøkt med hell noen tiår tidligere (fra den motsatte siden riktignok). Kongen samlet troppene i Landskrona, men planen måtte oppgis, fordi en storm brøt opp isen. For å gjenvinne sin popularitet etter nederlaget mot Peter den store om Russland i slaget ved Poltava, da han måte flykte til Tyrkia, besluttet Karl XII i stedet å gå mot Norge.[trenger referanse]