cover image

Tosnutet hatt

From Wikipedia, the free encyclopedia

Tosnutet hatt,[3] også kalt snutehatt,[4] tokantet hatt, napoleonshatt,[5] admiralhatt og klyverhatt[6] er navn på ulike typer historiske herre- og uniformshatter der den store hattebremmen er brettet opp på to sider slik at hatten blir høy og formet som en hvelvet båt eller halvmåne som smalner ut i to snuter i hver ende. Hattetypen oppstod i 1790-årene, som en formvariant av den vanlige tresnutete hatten, også kalt trekanthatten. Den tosnutete hatten ble først og fremst båret som del av en uniform, særlig under Napoleonskrigene tidlig på 1800-tallet. De første snutehattene hadde hatteskyggene brettet opp på tvers av hodet, men hodeplagget ble etter hvert vendt, slik at det ble stående langsetter som en høy hanekam. Disse utviklet seg videre til «admiralhatter» med utstikkende «snuter» foran og bak. Hattene ble ofte pyntet med brede kantebånd, tresser, kokarder og rosetter, egretter og annen fjærpryd.

Police_of_Norway._Old_uniforms._Reconstructed_uniform_M1796_bicorne_hat_leather_boot_%28l%C3%A6rst%C3%B8vel%2C_lembrok%2C_tosnutet_hatt%2C_snutehatt%29_Justismuseet_Trondheim_2019_DSC03224.jpg
Snutehatt_tosnutet_hatt_til_gallauniform_for_politibetjent_1854-1908_%28Norwegian_Police_parade_uniform_bicorne_hat%29_Justismuseet_%28National_Museum_of_Justice%29_Trondheim_Norway_2019_Filt_Kokarde_03082.jpg
Tosnutede uniformshatter brukt av politi i Norge: Den høye, brede «napoleonshatten» er en kopi av en dansk modell fra 1796,[1] mens den båtformede «snutehatten» ble brukt til gallauniform for politiembetsmenn 1854–1908.[2]

Tosnutet hatt blir ofte kalt bicorne («tohornet») på fransk og engelsk.[7][8]